Antwoorden op onze vragen m.b.t. wachtlijsten bij Yulius

Marius Schenkel 135woensdag 12 oktober 2016 19:24

Er was onrust ontstaan bij ouders met betrekking tot het niet leveren van hulp door Yulius bij 35 kinderen. Dit was te lezen in een uitgebreid artikel in AD De Dordtenaar van maandag 26 september met wethouders De Witte (Zwijndrecht) en Van der Linden(Dordrecht).
Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering hebben wij de wethouder bevraagd tijdens het vragenhalfuur m.b.t. deze kwestie. De reactie van het college hebben wij inmiddels ontvangen. Hier onder vindt u onze vragen met de bijbehorende beantwoording. Ondertussen houden wij de vinger aan de pols. Graag vragen wij u om ook uw verhaal met ons te delen. U kunt reageren op m.schenkel@zwijndrecht.nl. 

Mevrouw de wethouder,

Afgelopen maandag verscheen er een uitgebreid interview met u en uw collega Rick van der Linden, waarbij de onrust bij ouders van 35 kinderen centraal stond met betrekking tot het niet leveren van hulp door Yulius. Over die onrust wil ik het nu niet hebben, omdat wij zeker weten dat die onrust ook uw zorg is.

Wat wij wel graag willen weten is het volgende: In het genoemde interview geeft u aan voor de zomer en in augustus 2016 in totaal 3,4 miljoen euro extra vrijgemaakt te hebben voor het wegwerken van de wachtlijsten. Een deel van dit geld is ook ten goede gekomen aan Yulius. 
Wat is er gebeurd met dit geld als Yulius aan 35 klanten meldt dat er voor dit jaar geen geld meer voor de behandeling van hun kinderen beschikbaar is?
In hoeverre controleert de service organisatie op de (extra) gedoneerde gelden in relatie tot de wachtlijsten?

Marius Schenkel

Als reactie ontvingen wij de volgende tekst:

Eerder hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die we hebben getroffen om de knelpunten in de zorgmarkt over de hele linie aan te pakken (zie brief bijsturing jeugdhulp ZHZ).  Dit pakket aan maatregelen wordt als volgt bekostigd:

  • De inzet van (een deel van) de extra middelen uit de meicirculaire ad € 1,783 miljoen voor jeugdhulp
  • De inzet van innovatiemiddelen voor een bedrag van € 600.000 (reeds begroot)
  • De inzet van € 1,6 miljoen extra middelen (zie toelichting hieronder) 

Het geld dat beschikbaar is gesteld om problemen in de zorgmarkt voor jeugd te verlichten is gebaseerd op de dreigende overschrijding van het budget over de hele linie en de verstopping in de markt. De extra middelen hebben een dempend effect op de wachtlijsten en de druk in de zorg omdat meer mensen geholpen kunnen worden. Dat betekent niet dat dit 1 op 1 terug te zien is in de wachtlijsten. Een deel van de extra middelen is dus ook richting Yulius gegaan. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van Yulius om te bepalen hoe zij onderling de middelen (her)verdeelt.

De kinderen waarom het gaat staan voornamelijk op de wachtlijst voor de poli autisme. Het gaat hierbij vooral om het beantwoorden van de vraag of er sprake is van autisme. Er zijn echter ook kinderen die wachten voor andere voorzieningen waarbij al wel een diagnose is gesteld. Er is een traject gestart waarbij medewerkers zorgbemiddeling van de Stichting Jeugdteams met Yulius samen de wachtlijsten screenen (deze zijn geanonimiseerd). Hiervoor worden indien nodig extra financiële middelen ingezet door de Serviceorganisatie. Ook hierbij geldt dat daar waar sprake is van noodzakelijke en niet uitstelbare zorg de kinderen altijd de zorg krijgen die nodig is.

Tot slot

We gaan er vanuit hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben. Het college geeft aan over dit onderwerp graag met u in gesprek te gaan en ons hierover te blijven informeren.

« Terug

Reacties op 'Antwoorden op onze vragen m.b.t. wachtlijsten bij Yulius'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.