Aaike Kamsteeg

Aaike Kamsteeg is de meest ervaren politicus binnen het nieuwe Zwijndrechtse college. Sinds 20 april 2010 is hij vanuit de fractie ChristenUnie-SGP wethouder van Zwijndrecht en daarvoor was hij al wethouder in Dordrecht. Aaike is in diverse nevenfuncties actief, waaronder lid comité van aanbeveling Stichting Vrienden van Hospice De Patio in Dordrecht lid Stuurgroep Genero, Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland (Erasmus MC) en voorganger protestantse kerkdiensten verpleeg- en verzorgingshuis De Sterrenlanden in Dordrecht.

Hij had in zijn 1e periode (2010-2014) de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening / Bouwen en Wonen, Financiën en Sociale zaken en was tevens is 4e loco burgemeester.

In zijn nieuwe termijn als wethouder heeft Aaike komsteeg de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling,wonen, projecten en financiën, wmo maatwerkvoorzieningen, ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening/bouwen en wonen/handhaving, monumenten en archeologie, projecten/grondbedrijf/grondbeleid en is hij tevens 2e loco burgemeester.

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht bestaat verder uit:

  • Burgemeester Dominic Schreijer (Openbare orde, Veiligheid en Samenwerking)
  • Wethouder Henk Mirck namens Algemeen Belang Zwijndrecht (Leefklimaat en bedrijfsvoering, integraal beheer en uitvoering openbare ruimte, natuur en recreatie, duurzaamheid en milieu, afval, grondstoffen en energie, Dienstverlening, personeel & organisatie, facilitaire zaken, ICT en automatisering, 1e loco burgemeester)
  • Wethouder Robert Kreukniet namens de VVD (Economie, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, projecten openbare ruimte, accommodaties , gemeentekadaster, binnenvaart, parkeren, werkgelegenheid, inkomensondersteuning, controle op grondbedrijf, openbare ruimte: vervangingsinvesteringen/projecten, 3e loco burgemeester)
  • Wethouder Jolanda de Witte namens D66 (Jeugd, gezondheid, onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn, wmo algemene voorzieningen, gezondheidszorg, 4e loco burgemeester)

Wie is Aaike Kamsteeg?

Ik woon in Dordrecht en ben zo ongeveer vanaf de kiesgerechtigde leeftijd actief lid van een politieke partij: eerst van het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) en daarna van de ChristenUnie (die 10 jaar geleden ontstond door een fusie van het GPV en de RPF). Ik ben bestuurlijk actief geweest in alle geledingen van de partij, zowel plaatselijk, provinciaal en landelijk.

Achtergrond en ervaring

In 1986 werd ik ‘burgerraadslid’ in Dordrecht en van 1992 tot 2002 ‘gewoon’ lid van de gemeenteraad in een fractie met ook de SGP. Vanaf 2002 was ik wethouder, onder andere verantwoordelijk voor wonen/stedelijke vernieuwing, zorg (Wmo) en welzijn. De afgelopen vier jaar maakte ik tevens deel uit van het Drechtstedenbestuur met de portefeuilles wonen en sociaal beleid. Politiek is eigenlijk mijn grote hobby.

Na mijn studie wiskunde werd ik in 1975 leraar in het voortgezet onderwijs in Rotterdam, vervolgens conrector en tot 2002 rector. Onderwijs is mijn tweede hobby: ik heb in allerlei besturen van Dordtse scholen gezeten, waaronder het Da Vinci College en het Stedelijk Dalton College. Zes jaar maakte ik deel uit van de Onderwijsraad.

Motivatie voor Zwijndrecht

Ik denk dat ik met mijn inmiddels opgedane kennis en ervaring een goede bijdrage kan leveren aan het bestuur van Zwijndrecht. Ik ken Zwijndrecht al van vroeger: ik heb er 5 jaar op de lagere school gezeten, jaarlijks op Koninginnedag zingend vóór het raadhuis. Door de vele bestuurlijke contacten in Drechtstedenverband ken ik ook het Zwijndrecht van nú. Net als Dordrecht kent ook Zwijndrecht stedelijke problemen en het is voor mij een grote uitdaging werkzaam te zijn voor de bewoners van deze gemeente.

Bereikbaar

Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht
Tel. 14 078
email: akamsteeg@zwijndrecht.nl