Jaarverslag 2014 SGP kiesvereniging ‘Der Waarheid Getrouw’

donderdag 12 maart 2015 20:00

Op donderdag 12 maart hield de Plaatselijke Kiesvereniging 'Der Waarheid Getrouw' haar jaarvergadering. Het onderstaande jaarverslag is opgesteld en voorgedragen door secretaris J. Leendertse.

Als het jaarverslag van de secretaris op de agenda staat, is er weer een jaar voorbij gevlogen. Als het gaat over de kortheid van het leven, ervaren wij dan niet allemaal de woorden van Mozes: “en wij vliegen daarheen?” Opnieuw is zo ook een ‘politiek’ jaar voorbijgegaan. Anno 2014 zijn vele zaken gedaan. Terugkijkend op dat jaar mag bij ons de vraag rijzen: Is mijn bezigheid, mijn handel en wandel in dat jaar tot Gods eer geweest?

Op 1 januari 2014 telde de kiesvereniging 215 leden en 5donateurs. Aan het einde van het jaar 2014 telde de vereniging 209 leden en 4 donateurs. Vier leden zijn ons door de dood ontvallen. Dit zijn de leden J.C Smits, J.H. Legerstee, J. v.d. Leer en C. de Waard. Twee leden hebben hun lidmaatschap op moeten zeggen i.v.m. verhuizing naar een andere gemeente. Vier leden hebben hun lidmaatschap opgezegd met andere redenen. Helaas hebben we vanwege wanbetaling drie leden moeten royeren.

Mede door de inspanning van bestuurslid Van Dalen hebben we zeven leden mogen bij schrijven. Het totale verschil komt daarmee op 7 leden minder.

In het afgelopen jaar zijn er heel wat politieke activiteiten geweest. Het meest in het oog springend is de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014. Door de gezamenlijke campagnecommissie van de ChristenUnie en de SGP is er veel aandacht besteed aan de verkiezingscampagne. Tot onze grote verrassing mocht de ChristenUnie-SGP fractie een vijfde zetel binnenhalen. De samenstelling van de SGP deel in de fractie is na de verkiezingen veranderd. De heren Van den Berg en Pasveer hebben afscheid genomen van de raad. Hierbij werden beide mannen onderscheiden. De nieuwe fractie bestaat uit de heren G.J. Bossenbroek, dhr. A. van Gemerden en dhr. R. van Hartingsveldt. De heren Bossenbroek en Van Gemerden nemen hun voorgaande ervaring als respectievelijk burgerraadslid en fractiesecretaris mee de raad in. De vitalisering, waar de SGP zich voor inzet, kan zo gestalte krijgen.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur 4 keer vergaderd. Hierbij werden vele zaken aangaande de kiesvereniging besproken. Een belangrijk onderwerp is de omvorming van de kiesvereniging naar een landelijke afdeling. Deze omvorming moet op 1 januari 2016 plaatsvinden. Na deze omvorming kan het bestuur zich meer gaan richten op politieke activiteiten.

Verder vraagt de professionalisering van de kiesvereniging en de samenwerking met de ChristenUnie aandacht van het bestuur. Een voorbeeld van deze professionalisering is het houden van gesprekken met de fractieleden en het vitaliseren van de vereniging.
Het bestuur is weer uitgebreid met drie mannen. Dhr. Van den Berg wilde zijn taak als voorzitter weer oppakken. Daarnaast zijn de heren W. de Waard en M. Huizer toegetreden tot het bestuur.

De SGP werkt al heel wat jaren positief samen met de ChristenUnie. Dat is na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds zo. We hebben het grote voorrecht om in Zwijndrecht de op één na grootste fractie te hebben. We mogen vernemen dat de huidige fractie gewaardeerd wordt om hun inzet en kunde. We hebben een ervaren wethouder die ook veel betekent voor de fractie. Veelal wordt er door andere fracties gekeken naar de ChristenUnie-SGP fractie. Het werk in de Drechtraad mag ook zijn voortgang vinden. Met het vertrek van dhr. Pasveer heeft dhr. Van Gemerden deze taak overgenomen. De toekomst is voor iedereen ongewis. Dat geldt ook voor het politieke leven. Maar tot op dit moment mag er in Zwijndrecht een christelijk geluid klinken in de dagelijkse politiek.

« Terug

Archief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden