Nieuws

Bewoners van gemeente Zwijndrecht, bewonersparticipatie werkt!

IMG_6741.JPG21-04-2023 10:02 21-04-2023 10:02 Praat met de raad: Jacob van der Duijn Schouten lees verder

Zonnepark Kijfhoek Noord

IMG_6730.JPG23-03-2023 18:36 23-03-2023 18:36 Als gemeenteraad hebben we op 21 maart gesproken over zonnepark Kijfhoek Noord. lees verder

Weinig rede tot tevredenheid over coffeeshop de Ambassade

IMG_6736.JPG23-02-2023 22:01 23-02-2023 22:01 De ChristenUnie-SGP is niet blij met de coffeeshop in Zwijndrecht. ''Het is spijtig dat (soft)drugs nu zo makkelijk verkrijgbaar is, want de stof beschadigt het brein'' aldus onze fractievoorzitter Andries van Gemerden. lees verder

Nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht geïnstalleerd

nieuwe raad.jpg30-03-2022 22:13 30-03-2022 22:13 Woensdag 30 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht geïnstalleerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal. De raad kent 10 nieuwe raadsleden. lees verder

Afscheid Gerjan Bossenbroek

Gerjan30-03-2022 21:33 30-03-2022 21:33 Op 29 maart werd afscheid genomen van van negen raadsleden en twee raadscommissieleden, waaronder ook ons fractielid Gerjan Bossenbroek. lees verder

Verkiezingen 2022

Gemeentehuis 2012 51417-03-2022 21:26 17-03-2022 21:26 De verkiezingen zijn geweest op woensdag 16 maart. De uitslag was een teleurstelling, aangezien we een zetel hebben verloren. De ChristenUnie-SGP is in de komende periode met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. lees verder

Ondergrondse goederenspoorlijn en A16 beste oplossing

A16 122-02-2022 22:14 22-02-2022 22:14 Een ondergrondse goederenspoorlijn in combinatie met een ondertunnelde A16 biedt op lange termijn de beste oplossing voor externe veiligheid en stedelijke ontwikkeling. Dit komt als resultaat naar voren uit het verkennend onderzoek naar een robuuste integrale oplossing voor het spoorgoederenvervoer door de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Het college van B&W van Zwijndrecht deelt de resultaten met de gemeenteraad en vroeg om een besluit om de voorkeursvariant verder uit te werken.
Hieronder is de bijdrage van Andries van Gemerden opgenomen? lees verder

Zwijndrecht excelleert

banner industrie 201209-02-2022 21:54 09-02-2022 21:54 Een nieuwe strategie voor de bedrijventerreinen en een havenvisie zijn vastgesteld. Andries van Gemerden sprak over dit onderwerp. lees verder

Ervaring en talent op de lijst van ChristenUnie-SGP

Fractie.jpg09-02-2022 17:04 09-02-2022 17:04 Ervaren raadsleden en politiek talent, zo is de lijst met kandidaten van de ChristenUnie-SGP voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het beste te omschrijven. lees verder

ChristenUnie en SGP zetten de samenwerking voort

ondertekening01.JPG29-01-2022 09:34 29-01-2022 09:34 Afgelopen zaterdag hebben de voorzitters van ChristenUnie en SGP de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 getekend. ‘Eén gezamenlijke ... lees verder

Actueel vervolg

Mag ik een beetje nuance, alstublieft?

IMG_6736.JPG16-12-2021 21:32 16-12-2021 21:32 De laatste jaren verhard het taalgebruik en worden de stellingen steeds steviger. Ook de overheid doet hard mee aan de hardere discussies en stellingnames. lees verder

Overlijden Dr. C.R. (René) van den Berg

Rene vd Berg 200623-11-2021 23:00 23-11-2021 23:00 Tijdens de raadsvergadering van 23 november heeft fractievoorzitter en partijgenoot Andries van Gemerden een 'In memoriam' uitgesproken, welke hieronder integraal is opgenomen. We zijn getroffen ... lees verder

Begroting 2022: het verhaal van een vader en twee zonen

09-11-2021 21:48 09-11-2021 21:48 Dinsdag 9 november 2021 behandelde de raad de begroting 2022. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan. Evenals vorige jaren is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. Daarnaast is 2022 het jaar met nieuwe verkiezingen. Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de ChristenUnie-SGP onderstaande beschouwing uit. lees verder

Ontvangst manifest van de ondernemersvereniging Zwijndrecht

Gemeentehuis 2012 51418-10-2021 18:53 18-10-2021 18:53 Dinsdag 5 oktober is tijdens een OVZ-ledenbijeenkomst in het Develpaviljoen formeel het OVZ Verkiezingsmanifest overhandigd aan de aanwezige raadsleden, Gerjan Bossenbroek en Andries van Gemerden, en aan Burgemeester Van der Loo en Wethouder Jansen. lees verder

Nieuwe kinderburgemeester en kinderambassadeurs in Zwijndrecht

Susa kinderambassadeur.jpg30-09-2021 18:45 30-09-2021 18:45 Jaylinn Addink is de nieuwe kinderburgemeester van Zwijndrecht. In de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2021 droeg Sophie van der Walle - de allereerste kinderburgemeester van Zwijndrecht - de ambtsketen over. Ook de nieuwe kinderambassadeurs voor dit schooljaar werden verwelkomd: Jackie Ann, Susa (dochter van ons raadscommissielid Laurens Kleinjan), Fenne en Merel (voor het 2e jaar). Samen gaan ze nadenken over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor Zwijndrecht. lees verder

Twee nieuwe raadscommissieleden benoemd

Lauren Kleinjan nieuw.jpg30-09-2021 18:39 30-09-2021 18:39 Daan Spanjersberg (VVD, foto links) en Laurens Kleinjan (ChristenUnie-SGP, foto rechts ) zijn de nieuwe raadscommissieleden. lees verder

Helaas koopt de gemeente het gebouw coffeeshop Xpresso

coffeeshop.jpg30-06-2021 21:14 30-06-2021 21:14 De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft eind juni 2021 ingestemd met de aankoop van het gebouw aan het IJsselmeer 27 in Zwijndrecht, waar vroeger coffeeshop Xpresso in was gevestigd. Daarmee koopt de gemeente het pand terug, dat in 2015 was verkocht aan stichting Het Dilemma, de stichting die Xpresso exploiteerde. Met de aankoop van het gebouw is €425.000 gemoeid. De ChristenUnie-SGP is hier als enige partij absoluut op tegen. lees verder

Afval kosten moeten naar beneden maar hoe?

Reinier17-06-2021 15:32 17-06-2021 15:32 Afgelopen periode hebben we al gemeenteraad weer uitvoerig nagedacht over ons afvalbeleid. Onze rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid. Hoever staan we, wat hebben we gedaan en wat kunnen we verbeteren. lees verder

Nieuwe wet inburgering

Liesbeth29-04-2021 22:26 29-04-2021 22:26 Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Zij krijgen een inburgering op maat aan de hand van een brede intake. De gemeenten begeleiden straks ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. lees verder

Pickwick-vragen

Andries17-04-2021 22:01 17-04-2021 22:01 Andries van Gemerden is fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP en schrijft maandelijks een column voor Zwijndrecht.net. Deze keer schrijft Andries over Pickwick-vragen en de ideale samenleving. Daarbij gaat hij in op het spanningsveld tussen vrijheid en naastenliefde. Of leiden die beginselen slechts tot een schijnbare spanning? Het antwoord geeft Andries in zijn column: lees verder

Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen

Andries20-03-2021 21:39 20-03-2021 21:39 Andries van Gemerden, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, gaat regelmatig een column schrijven voor Zwijndrecht.net. In zijn eerste column schetst Andries de kwetsbaarheid en vervreemding die de coronacrisis met zich meebrengt. Als reactie roept de politicus op tot menslievendheid, die met ontmoetingen begint. lees verder

Overgaan tot de orde van de dag

Andries21-11-2020 21:27 21-11-2020 21:27 Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is er door veel partijen aandacht geweest voor de huidige corona-crisis. Ook namens de ChristenUnie-SGP heb ik daar aandacht voor gevraagd. Ik heb daarnaast natuurlijk aandacht gehad voor de gemeentelijke financiën. Daar gaat het uiteindelijk over in een begroting. Als afsluiting van de avond hadden we echter ook een motie opgesteld. Een motie is een verzoek of een uitspraak van de politiek. lees verder

Begroting 2021: Muren afbreken

Andries10-11-2020 20:38 10-11-2020 20:38 Dinsdag 10 november 2020 behandelde de raad de begroting 2021. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan voor de komende twee jaren. Evenals vorig jaar is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. De kosten (in het bijzonder in het Sociaal domein) stijgen ook het komend jaar fors. Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de ChristenUnie-SGP onderstaande beschouwing uit. lees verder

Bijdrage tussenevaluatie: Voor alles is er een bestemde tijd

Andries14-07-2020 21:00 14-07-2020 21:00 Er is voor alles in het leven een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden.

Het zijn wijze woorden uit het Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders ging of gaat dan we gewend waren. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen. En het kost veel. Het gaat dan niet alleen om geld. Corona kost ons soms mensenlevens. Het kost ons op sommige momenten wat vrijheid. Het kost ons soms onze veel gewaardeerde zekerheid. Het kost ons het samenzijn wat we nodig hebben. Of dat nu langs het voelbalveld is of in de kerk. Anderhalve meter is voor onze als sociale schepselen blijkbaar niet normaal. Heeft Corona ons ook wat opgeleverd? Kijk naar de initiatieven die er zijn ontstaan, zoals ook zichtbaar bij zwijndrechtvoorelkaar. Kost het ons ook solidariteit? Of heeft ons de crisis straks juist solidariteit opgeleverd? Doen we meer samen? lees verder

Forse stijging parkeertarief bij het ziekenhuis in Dordrecht is te betreuren

ziekenhuis Dordrecht.jpg25-06-2020 17:46 25-06-2020 17:46 Gaat het ons iets aan? Het parkeren in het Gezondheidspark Dordrecht wordt duurder. Voor het personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt dit op termijn bijna vier keer zo duur als nu. De gemeente Dordrecht heeft dit aan het ziekenhuis laten weten. Patiënten en bezoekers gaan ook meer betalen, maar voor hen is de tariefstijging kleiner: de helft meer dan nu, drie euro per dagdeel. lees verder

Coronacrisis

bloemen.jpg23-04-2020 21:11 23-04-2020 21:11 Al enige weken zit Nederland in een zogeheten intelligente lockdown. Ook in Zwijndrecht is het stil op straat. Scholen zijn dicht, veel mensen werken thuis, we krijgen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. lees verder

Hoor jij de vogels nog fluiten?

Jacob25-03-2020 21:05 25-03-2020 21:05 Gezien het economische element van elke crisis (overproductie, oliecrisis, internetbubbel, bankencrisis) zien velen het menselijk handelen als oorsprong van dit leed, maar dit menselijk handelen heeft ook een positieve keerzijde. lees verder

Het herstelplan voor de gemeente Zwijndrecht

Gemeentehuis 2012 50010-03-2020 23:00 10-03-2020 23:00 Er is een herstelplan geschreven wat moet leiden tot het beëindigen van het financieel toezicht van de provincie op onze gemeente. Feitelijk gaat het daarmee dus om een pakket aan maatregelen om onder het toezicht van de provincie uit te komen. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk geworden. Het doel daarvan is om op korte termijn een structureel sluitende begroting te hebben en op de lange termijn een blijvend gezonde financiële huishouding voor de gemeente. Hieronder staat de bijdrage van de ChristenUnie-SGP die is uitgesproken door fractievoorzitter Andries van Gemerden. lees verder

Gemeente Zwijndrecht moet aantal bezuinigingsmaatregelen nemen

Gemeentehuis 2012 51403-03-2020 20:19 03-03-2020 20:19 Sinds begin dit jaar staat de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat de gemeente al haar nieuwe uitgaven vooraf moet voorleggen aan de provincie, voordat zij geld mag uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders is nu genoodzaakt om een aantal bezuinigingen voor te leggen aan de gemeenteraad. lees verder

Een gezellig Oud en Nieuw

vuurwerk1.jpg17-02-2020 23:31 17-02-2020 23:31 Op 11 februari hebben wij, ChristenUnie-SGP, samen met D66, PvdA, SP een motie ingediend om het vuurwerk met de jaarwisseling veiliger te maken. Liesbeth Schuurman vertelde: De overheid is al 30 jaar bezig om waarschuwende filmpjes het land in te sturen die in heftigheid toenemen. Echter zonder zichtbaar succes. Het is nu tijd dat we de bewoners in bescherming moeten nemen. Er moet nu een halt toegeroepen worden en geen gedoogbeleid maar duidelijke, harde, kaders. lees verder

De Zilvervloot

Gerjan05-02-2020 22:50 05-02-2020 22:50 Met een langgerekt fluitsignaal uit de scheepstoeter meert de Zilvervloot aan langs de kade op het Veerplein. De bemanning wordt hartelijk ontvangen door de plaatselijke wethouder financiën. Allemaal blijde gezichten, zeker nu de lading goud en zilver aan Zwijndrechts’ land wordt gebracht. lees verder

Pickwick-vragen

Andries23-01-2020 21:48 23-01-2020 21:48 Voor theedrinkers is het heel herkenbaar. Er staan vragen op de labels van de Pickwick-theezakjes. Soms leuke vragen als "Wat is het leukste wat je geleerd hebt van je oma?" lees verder

Gemeente Zwijndrecht onder financieel toezicht

Vijver gemeentehuis20-12-2019 20:15 20-12-2019 20:15 De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht geplaatst. Dit betekent dat de provincie vooraf toestemming moet geven voor uitgaven die de gemeente wil doen. De gemeente heeft er bewust voor gekozen haar begroting niet sluitend in te dienen. Daarmee wil zij een signaal afgeven dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor het sociaal domein. lees verder

Wachten op licht

Fractie 217-12-2019 21:35 17-12-2019 21:35 Advent is een tijd van wachten op het licht. lees verder

Coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht gesloten

20-11-2019 20:49 20-11-2019 20:49 Coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht is per direct gesloten. Het bestuur van Stichting Het Dilemma, die de coffeeshop exploiteert, geeft daarmee gehoor aan de opdracht van burgemeester Hein van der Loo. Reden is dat de coffeeshop open was zonder geldige exploitatievergunning. lees verder

Goed doen, wijs zijn en hulp bieden

Andries12-11-2019 20:06 12-11-2019 20:06 Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de fractie onderstaande bijdrage uit. Een nuchtere kijk op de financiën, zorgen rondom het zorgdomein en een niet sluitende begroting. lees verder

Zwijndrecht vraagt via begroting aandacht voor toenemende kosten sociaal domein

1131 GemeentehuisB18-10-2019 22:59 18-10-2019 22:59 De conceptbegroting van de gemeente Zwijndrecht laat een ongebruikelijk beeld zien. Voor het eerst ziet het er naar uit, dat de gemeenteraad bewust en met overtuiging kiest voor een niet sluitende begroting. Zwijndrecht wil daarmee een boodschap overbrengen: de kosten van het sociaal domein (jeugd, zorg en welzijn) stijgen, maar de vergoeding die het Rijk daarvoor geeft, kunnen die kosten niet dekken. lees verder

Quo vadis?

Gerjan Bossenbroek 13515-10-2019 22:52 15-10-2019 22:52 Voortdurend jezelf afvragen waar je mee bezig bent, persoonlijk, als fractie, als gemeenteraad van Zwijndrecht. lees verder