Start

Nieuws

Vacatures bij fractie ChristenUnie-SGP

vacature.jpgzaterdag 21 september 2019 08:36 Wil je graag een (meer) actieve rol als lid van de ChristenUnie of SGP in Zwijndrecht? De fractie ChristenUnie-SGP is op zoek naar een fractieondersteuner en meelezers. Kijk hier voor de ... lees verder
Labels

Bijdrage Kadernota 2020: Zwijndrecht is in volop in beweging

Andriesdinsdag 09 juli 2019 23:02 Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de fractie onderstaande bijdrage uit. Een nuchtere kijk op de financiën, zorgen rondom het zorgdomein en een niet sluitende begroting. Wat is wijsheid? lees verder
Labels

Ronald de Meij beoogd wethouder jeugd, gezondheid, sport en onderwijs

Vijver gemeentehuiszaterdag 29 juni 2019 22:59 Directeur Publieke Gezondheid Zeeland voorgedragen als opvolger Jolanda de Witte
Ronald de Meij (53) wordt door D66 voorgedragen als Zwijndrechts nieuwe wethouder voor het sociale domein. Hij hoopt daarmee Jolanda de Witte op te volgen, die eerder deze maand afscheid nam om burgemeester te worden van de gemeente Albrandswaard. lees verder
Labels

Zwijndrecht investeert in veerkrachtige samenleving / Zorgen om toenemende kosten regio

Zwijndrecht luchtfotodonderdag 27 juni 2019 22:53 De gemeente Zwijndrecht kan op de ingeslagen weg doorgaan met de ambities uit het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. De financiële impuls hiervoor komt vanuit de reserves. De gemeente maakt zich daarnaast wel zorgen over de toenemende kosten voor (jeugd)zorg en welzijn, het sociaal domein. Dit blijkt uit de concept-Kadernota van de gemeente. lees verder
Labels

Uitkomsten vuurwerkmotie

vuurwerkdonderdag 13 juni 2019 22:46 In november 2018 heeft de gemeenteraad de motie Vuurwerk Zwijndrecht (van de ChristenUnie-SGP en D66) aangenomen en gevraagd een aantal zaken te onderzoeken met betrekking tot het afsteken van vuurwerk in Zwijndrecht, vuurwerkvrije zones, een vuurwerkshow en dergelijke. Hiervoor is verkennend onderzoek gedaan. lees verder
Labels

Hein van der Loo geïnstalleerd als burgemeester van Zwijndrecht

Eed Van der Loo.jpgwoensdag 05 juni 2019 22:28 Woensdagavond 5 juni 2019 is tijdens de buitengewone raadsvergadering Hein van der Loo (48) geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. In een overvolle zaal van Spektakel Zwijndrecht legde Van der Loo de eed af aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit. Vervolgens droeg oud-burgemeester Robert Strijk de ambtsketen over aan Van der Loo. lees verder
Labels

Zwijndrecht krijgt bezoek van Europees ChristenUnie-SGP lijsttrekker Peter van Dalen

Peter van Dalenvrijdag 17 mei 2019 12:07 Op zaterdag 18 mei bezoekt Peter van Dalen Zwijndrecht. Van Dalen, geboren in Zwijndrecht, is de lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP voor de Europese verkiezingen. Vanaf het parkeerterrein bij ... lees verder
Labels

Ouderenzorg

logozwijndrecht nieuwdinsdag 14 mei 2019 21:51 Op 9 april 2019 stelden wij schriftelijke vragen inzake "Ouderenzorg". Hieronder is de vraag weergegeven en de reactie die door het college van Burgemeester en Wethouders is gegeven. lees verder
Labels

De wet van de vrijheid is de wet van de liefde. Heb lief en doe wat je wilt” – Aurelius Augustinus

Andriesdonderdag 09 mei 2019 22:17 Een prachtige uitspraak waar je best even over moet nadenken. Vrijheid wordt nu als een vanzelfsprekendheid ervaren. Vaak gaat het dan tegenwoordig om vrijheid van meningsuiting, maar daar hoort dan ook bij dat we elkaar liefhebben. lees verder
Labels

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan oud-bestuurders van de partijen

oude Gemeentehuis 2012vrijdag 26 april 2019 22:01 Op 26 april 2019 reikte burgemeester R.C.L. (Robert) Strijk aan 11 inwoners van Zwijndrecht en 1 inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht een Koninklijke onderscheiding uit ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. lees verder
Labels