Start

Nieuws

Ervaring en talent op de lijst van ChristenUnie-SGP

Fractie.jpgwoensdag 09 februari 2022 17:04 Ervaren raadsleden en politiek talent, zo is de lijst met kandidaten van de ChristenUnie-SGP voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het beste te omschrijven. lees verder
Labels

ChristenUnie en SGP zetten de samenwerking voort

ondertekening01.JPGzaterdag 29 januari 2022 09:34 Afgelopen zaterdag hebben de voorzitters van ChristenUnie en SGP de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 getekend. ‘Eén gezamenlijke ... lees verder
Labels

Helaas koopt de gemeente het gebouw coffeeshop Xpresso

coffeeshop.jpgwoensdag 30 juni 2021 21:14 De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft eind juni 2021 ingestemd met de aankoop van het gebouw aan het IJsselmeer 27 in Zwijndrecht, waar vroeger coffeeshop Xpresso in was gevestigd. Daarmee koopt de gemeente het pand terug, dat in 2015 was verkocht aan stichting Het Dilemma, de stichting die Xpresso exploiteerde. Met de aankoop van het gebouw is €425.000 gemoeid. De ChristenUnie-SGP is hier als enige partij absoluut op tegen. lees verder
Labels

Afval kosten moeten naar beneden maar hoe?

Reinierdonderdag 17 juni 2021 15:32 Afgelopen periode hebben we al gemeenteraad weer uitvoerig nagedacht over ons afvalbeleid. Onze rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid. Hoever staan we, wat hebben we gedaan en wat kunnen we verbeteren. lees verder
Labels

Nieuwe wet inburgering

Liesbethdonderdag 29 april 2021 22:26 Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Zij krijgen een inburgering op maat aan de hand van een brede intake. De gemeenten begeleiden straks ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. lees verder
Labels

Pickwick-vragen

Andrieszaterdag 17 april 2021 22:01 Andries van Gemerden is fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP en schrijft maandelijks een column voor Zwijndrecht.net. Deze keer schrijft Andries over Pickwick-vragen en de ideale samenleving. Daarbij gaat hij in op het spanningsveld tussen vrijheid en naastenliefde. Of leiden die beginselen slechts tot een schijnbare spanning? Het antwoord geeft Andries in zijn column: lees verder
Labels

Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen

Andrieszaterdag 20 maart 2021 21:39 Andries van Gemerden, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, gaat regelmatig een column schrijven voor Zwijndrecht.net. In zijn eerste column schetst Andries de kwetsbaarheid en vervreemding die de coronacrisis met zich meebrengt. Als reactie roept de politicus op tot menslievendheid, die met ontmoetingen begint. lees verder
Labels

Overgaan tot de orde van de dag

Andrieszaterdag 21 november 2020 21:27 Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is er door veel partijen aandacht geweest voor de huidige corona-crisis. Ook namens de ChristenUnie-SGP heb ik daar aandacht voor gevraagd. Ik heb daarnaast natuurlijk aandacht gehad voor de gemeentelijke financiën. Daar gaat het uiteindelijk over in een begroting. Als afsluiting van de avond hadden we echter ook een motie opgesteld. Een motie is een verzoek of een uitspraak van de politiek. lees verder
Labels

Begroting 2021: Muren afbreken

Andriesdinsdag 10 november 2020 20:38 Dinsdag 10 november 2020 behandelde de raad de begroting 2021. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan voor de komende twee jaren. Evenals vorig jaar is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. De kosten (in het bijzonder in het Sociaal domein) stijgen ook het komend jaar fors. Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de ChristenUnie-SGP onderstaande beschouwing uit. lees verder
Labels

Bijdrage tussenevaluatie: Voor alles is er een bestemde tijd

Andriesdinsdag 14 juli 2020 21:00 Er is voor alles in het leven een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden.

Het zijn wijze woorden uit het Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders ging of gaat dan we gewend waren. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen. En het kost veel. Het gaat dan niet alleen om geld. Corona kost ons soms mensenlevens. Het kost ons op sommige momenten wat vrijheid. Het kost ons soms onze veel gewaardeerde zekerheid. Het kost ons het samenzijn wat we nodig hebben. Of dat nu langs het voelbalveld is of in de kerk. Anderhalve meter is voor onze als sociale schepselen blijkbaar niet normaal. Heeft Corona ons ook wat opgeleverd? Kijk naar de initiatieven die er zijn ontstaan, zoals ook zichtbaar bij zwijndrechtvoorelkaar. Kost het ons ook solidariteit? Of heeft ons de crisis straks juist solidariteit opgeleverd? Doen we meer samen? lees verder
Labels