Start

Nieuws

Overgaan tot de orde van de dag

Andrieszaterdag 21 november 2020 21:27 Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is er door veel partijen aandacht geweest voor de huidige corona-crisis. Ook namens de ChristenUnie-SGP heb ik daar aandacht voor gevraagd. Ik heb daarnaast natuurlijk aandacht gehad voor de gemeentelijke financiën. Daar gaat het uiteindelijk over in een begroting. Als afsluiting van de avond hadden we echter ook een motie opgesteld. Een motie is een verzoek of een uitspraak van de politiek. lees verder
Labels

Begroting 2021: Muren afbreken

Andriesdinsdag 10 november 2020 20:38 Dinsdag 10 november 2020 behandelde de raad de begroting 2021. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan voor de komende twee jaren. Evenals vorig jaar is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. De kosten (in het bijzonder in het Sociaal domein) stijgen ook het komend jaar fors. Fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak namens de ChristenUnie-SGP onderstaande beschouwing uit. lees verder
Labels

Bijdrage tussenevaluatie: Voor alles is er een bestemde tijd

Andriesdinsdag 14 juli 2020 21:00 Er is voor alles in het leven een bestemde tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden.

Het zijn wijze woorden uit het Bijbelboek Prediker. Ze gaan nu weer extra leven. Als die knuffel met opa en oma ineens niet meer kan. Als die bruiloft of die begrafenis, zo anders ging of gaat dan we gewend waren. We nemen verstandige voorzorgsmaatregelen, maar proberen niet krampachtig elke onzekerheid en elk risico koste wat het kost uit te bannen. En het kost veel. Het gaat dan niet alleen om geld. Corona kost ons soms mensenlevens. Het kost ons op sommige momenten wat vrijheid. Het kost ons soms onze veel gewaardeerde zekerheid. Het kost ons het samenzijn wat we nodig hebben. Of dat nu langs het voelbalveld is of in de kerk. Anderhalve meter is voor onze als sociale schepselen blijkbaar niet normaal. Heeft Corona ons ook wat opgeleverd? Kijk naar de initiatieven die er zijn ontstaan, zoals ook zichtbaar bij zwijndrechtvoorelkaar. Kost het ons ook solidariteit? Of heeft ons de crisis straks juist solidariteit opgeleverd? Doen we meer samen? lees verder
Labels

Forse stijging parkeertarief bij het ziekenhuis in Dordrecht is te betreuren

ziekenhuis Dordrecht.jpgdonderdag 25 juni 2020 17:46 Gaat het ons iets aan? Het parkeren in het Gezondheidspark Dordrecht wordt duurder. Voor het personeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt dit op termijn bijna vier keer zo duur als nu. De gemeente Dordrecht heeft dit aan het ziekenhuis laten weten. Patiënten en bezoekers gaan ook meer betalen, maar voor hen is de tariefstijging kleiner: de helft meer dan nu, drie euro per dagdeel. lees verder
Labels

Coronacrisis

bloemen.jpgdonderdag 23 april 2020 21:11 Al enige weken zit Nederland in een zogeheten intelligente lockdown. Ook in Zwijndrecht is het stil op straat. Scholen zijn dicht, veel mensen werken thuis, we krijgen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. lees verder
Labels

Hoor jij de vogels nog fluiten?

Jacobwoensdag 25 maart 2020 21:05 Gezien het economische element van elke crisis (overproductie, oliecrisis, internetbubbel, bankencrisis) zien velen het menselijk handelen als oorsprong van dit leed, maar dit menselijk handelen heeft ook een positieve keerzijde. lees verder
Labels

Het herstelplan voor de gemeente Zwijndrecht

Gemeentehuis 2012 500dinsdag 10 maart 2020 23:00 Er is een herstelplan geschreven wat moet leiden tot het beëindigen van het financieel toezicht van de provincie op onze gemeente. Feitelijk gaat het daarmee dus om een pakket aan maatregelen om onder het toezicht van de provincie uit te komen. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk geworden. Het doel daarvan is om op korte termijn een structureel sluitende begroting te hebben en op de lange termijn een blijvend gezonde financiële huishouding voor de gemeente. Hieronder staat de bijdrage van de ChristenUnie-SGP die is uitgesproken door fractievoorzitter Andries van Gemerden. lees verder
Labels

Gemeente Zwijndrecht moet aantal bezuinigingsmaatregelen nemen

Gemeentehuis 2012 514dinsdag 03 maart 2020 20:19 Sinds begin dit jaar staat de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat de gemeente al haar nieuwe uitgaven vooraf moet voorleggen aan de provincie, voordat zij geld mag uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders is nu genoodzaakt om een aantal bezuinigingen voor te leggen aan de gemeenteraad. lees verder
Labels

Een gezellig Oud en Nieuw

vuurwerk1.jpgmaandag 17 februari 2020 23:31 Op 11 februari hebben wij, ChristenUnie-SGP, samen met D66, PvdA, SP een motie ingediend om het vuurwerk met de jaarwisseling veiliger te maken. Liesbeth Schuurman vertelde: De overheid is al 30 jaar bezig om waarschuwende filmpjes het land in te sturen die in heftigheid toenemen. Echter zonder zichtbaar succes. Het is nu tijd dat we de bewoners in bescherming moeten nemen. Er moet nu een halt toegeroepen worden en geen gedoogbeleid maar duidelijke, harde, kaders. lees verder
Labels

De Zilvervloot

Gerjanwoensdag 05 februari 2020 22:50 Met een langgerekt fluitsignaal uit de scheepstoeter meert de Zilvervloot aan langs de kade op het Veerplein. De bemanning wordt hartelijk ontvangen door de plaatselijke wethouder financiën. Allemaal blijde gezichten, zeker nu de lading goud en zilver aan Zwijndrechts’ land wordt gebracht. lees verder
Labels