Samenwerking

In Zwijndrecht werken de lokale afdelingen van ChristenUnie en SGP al sinds jaar en dag samen in de gemeenteraad. Met een gezamenlijke kieslijst doen we mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en na de verkiezingen is steeds één fractie gevormd.