Verslag werkbezoek VluchtelingenWerk Nederland

vluchtelingenwerkzaterdag 18 juni 2016 22:45

Liesbeth van Utrecht en Marius Schenkel hebben namens de ChristenUnie/SGP fractie Zwijndrecht een werkbezoek gebracht bij VluchtelingenWerk Nederland, regio Zuidwest-Nederland, locatie Zwijndrecht, op vrijdag 17 juni 2016 van 10.00 uur tot 11.15 uur.

Er is uitgebreid gesproken met de teamleider mevr. Lucia Tjon Akon. Het doel van dit werkbezoek was om algemene informatie op te halen over het werk dat wordt verricht en of er spanning ligt tussen de gemeente Zwijndrecht en VluchtelingenWerk Nederlan.

De aanleiding van dit bezoek zijn de recente ontwikkelingen in Sliedrecht, waar de gemeente de samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland wil stopzetten vanaf 1 juli 2016. De visie van gemeente Sliedrecht sloot niet aan bij de visie van VluchtelingenWerk.

Na de introductie van de gesprekspartners gaat mevr. Akon uitgebreid in op de werkzaamheden van haar organisatie. Het werkgebied van deze organisatie is Zwijndrecht en H.I.Ambacht. Twee personen zijn betaalde krachten en er wordt gewerkt met minimaal 20 vrijwillergers. Aan vrijwilligers is altijd een tekort. Vrijwilligers worden na een aantal gesprekken en een Verklaring van Goed Gedrag ingezet als taalcoach, begeleider van een nieuwe inwoner en andere zaken zoals administratie en secretariële werkzaamheden.

VluchtelingenWerk komt in beeld zodra een statushouder in haar gebied een woning heeft toegewezen gekregen. Als de overeenkomst is getekend door de statushouder gaat het traject in van uitkering, huur en zorgtoeslag, ziektekosten, inrichting en alles wat er komt kijken om te kunnen wonen. Een statushouder kan theoretisch een woning weigeren, maar principieel vindt VluchtelingenWerk dit niet juist en zal de organisatie er alles aan doen om dit te voorkomen.

De relatie met de gemeente Zwijndrecht en H.I.Ambacht is goed, ook met de woningstichting. Mevr. Akon ziet wel een zorgpunt m.n. bij de woningtoewijzing. Het woning aanbod is maar zeer beperkt en we moeten een bepaald aantal statushouders opnemen. Zwijndrecht loopt momenteel achter op haar doelstelling.

Op 22 september a.s. zal er een opendag worden georganiseerd, om de stichting meer bekendheid te geven in Zwijndrecht.

Na een rondleiding door het gebouw aan het Koningsplein sluiten we dit bezoek af.

Liesbeth van Utrecht en Marius Schenkel

« Terug

Reacties op 'Verslag werkbezoek VluchtelingenWerk Nederland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.