VluchtelingenWerk: gaat het goed in Zwijndrecht?

vluchtelingenwerkwoensdag 20 juli 2016 22:19

Recent plaatsen wij een nieuwsbericht met betrekking tot een werkbezoek aan Vluchtelingenwerk Nederland, regio Zuidwest-Nederland, locatie Zwijndrecht. Liesbeth van Utrecht en Marius Schenkel hebben namens de ChristenUnie/SGP fractie Zwijndrecht een werkbezoek gebracht op vrijdag 17 juni 2016.

De aanleiding van dit bezoek waren de recente ontwikkelingen in Sliedrecht, waar de gemeente de samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland wilde stopzetten vanaf 1 juli 2016. De visie van gemeente Sliedrecht sloot niet aan bij de visie van VluchtelingenWerk.

Mevrouw Akon is uitgebreid ingegaan op de werkzaamheden van haar organisatie. Het werkgebied van deze organisatie is Zwijndrecht en H.I.Ambacht. Twee personen zijn betaalde krachten en er wordt gewerkt met minimaal 20 vrijwilligers. Aan vrijwilligers is altijd een tekort. Vrijwilligers worden na een aantal gesprekken en een Verklaring van Goed Gedrag ingezet als taalcoach, begeleider van een nieuwe inwoner en andere zaken zoals administratie en secretariële werkzaamheden. VluchtelingenWerk komt in beeld zodra een statushouder in haar gebied een woning heeft toegewezen gekregen. Als de overeenkomst is getekend door de statushouder gaat het traject in van uitkering, huur en zorgtoeslag, ziektekosten, inrichting en alles wat er komt kijken om te kunnen wonen. De relatie met de gemeente Zwijndrecht en H.I.Ambacht is goed, ook met de woningstichting.

Na dit goede werkbezoek kwamen wij echter in de praktijk achter dat het één en ander niet loopt zoals het zou moeten gaan. Het lijkt er op dat er niet altijd vrijwilligers gebruikt kunnen worden, maar dat er een fors tekort is aan vrijwilligers. Onze ervaring is dat na de woningtoewijzing de statushouders aan hun lot worden overgelaten. Statushouders krijgen een beperkte lening, waarvan het hele huis geschilderd, bekleed en ingericht moet worden. Sturing bij de bestedingen is daarbij onmisbaar. De ervaring leert bijvoorbeeld dat men niet op de hoogte is waar de kringloopwinkels zich bevinden, dat er geen ondersteuning is met betrekking tot basale zaken, zoals welke supermarkten beschikbaar zijn en hoe men aan internet kan komen. Dit laatste is qua communicatie voor deze mensen te zien als een eerste levensbehoefte. Ook is men nauwelijks of niet op de hoogte van alarmnummer en dergelijke. Een goede begeleiding is essentieel voor een goede landing in deze maatschappij.

Reden genoeg voor ons om deze signalen ook af te geven op het gemeentehuis. Verbeteringen zijn zeer zeker gewenst. Overigens wordt dit ook door Vluchtelingenwerk onderkend. Wilt u ook graag uw steentje bijdragen om deze mensen te helpen met hun eerste stappen in onze maatschappij kunt u zich opgeven als vrijwilliger. Uw hulp is welkom op diverse fronten. Zodoende bent u onderdeel geworden van de verbetering die door iedereen als wenselijk wordt gezien.

« Terug

Reacties op 'VluchtelingenWerk: gaat het goed in Zwijndrecht?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.