Terugblik Kadernota 2018

woensdag 05 juli 2017 21:55

De gemeenteraad stelde op dinsdag 27 juni 2017 de kadernota unaniem vast. Deze nota geldt als uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021.

Kindermishandeling komt veel voor in Zwijndrecht in vergelijking met andere gemeenten. Elk kind dat mishandeld wordt, is er één teveel. De gemeenteraad is voorstander van een intensieve aanpak van kindermishandeling. Het houdt namelijk niet op, niet vanzelf. Andries van Gemerden zei in dit verband: “Armoede komt helaas in steeds meer gezinnen voor en heeft een negatieve invloed op de kinderen die in zo’n gezin opgroeien. We gaan hiermee actief aan de slag.”

De kans is zeer groot dat de Kledingbank Zwijndrechtse Waard voor een periode van vijf jaar in het voormalige schoolgebouw De Dolfijn aan de Sumatralaan kan blijven. Ook andere maatschappelijke initiatieven, zoals de Voedselbank en Graag Gedaan kunnen hier ruimte krijgen.

De gemeenteraad neemt dit scenario mee in de begroting 2018. Op die manier wil de raad maatschappelijk initiatieven behouden. Dit is de uitwerking van een motie van de ChristenUnie-SGP die is aangenomen.

De gemeenteraad wil het aantal centrale speel- en ontmoetingsplekken uitbreiden naar acht in plaats van twaalf. Op die manier blijft er financiële ruimte voor inwoners om zelf met initiatieven te komen voor extra speelplekken.
Via een enquête is aan inwoners die nabij een speelplek wonen gevraagd naar de ervaringen en wensen. Het merendeel wil dat de speelruimte behouden blijft. In een aantal gevallen is er behoefte aan onderhoud of vernieuwing van een toestel. En bij een aantal speelplekken is de wens om deze geschikt te maken voor een bredere doelgroep (0 tot 18 jaar). De gemeenteraad wil zich niet vastleggen op uitbreiding naar twaalf centrale plekken. “Het omvormen van de speelplekken moet in goed overleg gaan met de buurten”, zo werd gezegd.
Om ruimte te behouden voor initiatieven van inwoners nam de gemeenteraad een amendement aan van de ChristenUnie-SGP, D66 en CDA. Daarin wordt uitgegaan van het creëren van acht centrale speelplekken. De financiële ruimte die daarmee bespaard wordt,  kan ingezet worden voor extra speelplekken als daar behoefte aan is.

De gemeente gaat zich inspannen om bij nieuwbouw van woningen en gebouwen prestatieafspraken te maken over duurzaamheid. De gemeenteraad nam daarbij ook de motie ‘Van het gas los’ aan van de ChristenUnie-SGP. Daarin wordt het college opgedragen zich maximaal in te spannen om ieder nieuw te bouwen woning in Zwijndrecht een gasloze woning te laten zijn.
Wethouder Jacqueline van Dongen komt dit jaar met een beleidsvoorstel over gasloos bouwen. Zij neemt daarbij als uitgangspunt dat de gemeente gasloos gaat bouwen en alleen bouwt met gas als het niet anders kan.

Bron: woensdag 5 juli 2017StadsNieuws (bewerkt)

« Terug

Reacties op 'Terugblik Kadernota 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.