Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan oud-bestuurders van de partijen

oude Gemeentehuis 2012vrijdag 26 april 2019 22:01

Op 26 april 2019 reikte burgemeester R.C.L. (Robert) Strijk aan 11 inwoners van Zwijndrecht en 1 inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht een Koninklijke onderscheiding uit ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

Het legioen der Gedecoreerden in Zwijndrecht is uitgebreid met 11 leden in de Orde van Oranje-Nassau en 1 ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om 3 dames en 9 heren. De uitreiking vond plaats in de Maranathakerk in Zwijndrecht.

De heer A. (Adriaan) de Heer is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Van 1983 tot 1996 heeft deze kandidaat het ambt van ouderling bekleed in het Wijkcentrum van de Hervormde
Gemeente in Zwijndrecht. Geheel belangeloos heeft hij tijd geïnvesteerd in het bezoeken en bijstaan van gemeenteleden en daarnaast was er het intensieve vergaderwerk van de Kerkenraad.
In dezelfde periode zijn ook de activiteiten voor de SGP afdeling Zwijndrecht gestart. Hij is van 1985 tot 1991 bestuurslid/penningmeester geweest. In 1986 werd hij bestuurslid voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCORG) en heeft zich als lid van het schoolbestuur tot 2002 vooral ingezet voor het behoud en in de praktijk gestalte geven aan de identiteit van de ds. Abraham Hellenbroekschool. Dhr. de Heer is als vrijwilliger sinds 2010 gastheer en sinds 2013 gids in de Grote Kerk Dordrecht. Dit houdt in dat hij als gastheer de gasten, die de kerk bezoeken, ontvangt en van informatie voorziet of aanwijzingen geeft. Als gids leidt hij groepen gasten rond in de Grote Kerk en vertelt over de geschiedenis van het gebouw. In 2012 startte hij als stadsgids bij de Stichting Gilde Dordrecht, waar hij sindsdien al 1.100 gasten in groepen toeristen begeleidt in historisch Dordrecht.
In datzelfde jaar werd hij penningmeester bij VvE Crescent aan de Maas, waar hij zorg draagt voor de verwerking van de rekeningen, de financiële verantwoording en de voorbereiding van de jaarstukken voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Hij zet zich ook in voor nieuwe projecten van de VvE, zowel om de verhoging van de contributie voor de leden te beperken, als om andere maatschappelijke belangen - zoals zorg voor het milieu (vervangen lampen door LED verlichting) - te dienen.

De heer Arie Joosse is ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Van 1975 tot in het begin van de jaren 90 heeft de heer Joosse bij Stichting Fundament, en haar rechtsvoorganger CCB, diverse functies bekleedt. Daarbij heeft hij zowel in de organisatie, op bestuurlijk niveau, veel activiteiten verricht, alsook is hij voor deze stichting op internationaal vlak actief geweest.
Samen met enkele anderen is hij het gezicht geweest voor diverse groeperingen, in de verdrukking c.q. die gediscrimineerd werden, in Hongarije en Roemenië. Hij heeft hier een belangrijke,
verbindende rol gespeeld. In de periode 1978 tot 2013 is de heer Joosse vijf keer een periode van drie jaar ouderling geweest. Als ouderling is hij daarnaast meerdere keren door de kerkenraad afgevaardigd naar vergaderingen van het kerkverband, de Classis Dordrecht-Gorinchem en via deze classis naar de Particuliere Synode. Binnen de Classis Dordrecht-Gorinchem
was deze kandidaat gedurende de periode 2005 tot 2006 lid van het deputaatschap appèlzaken, later deputaatschap beroepszaken genoemd. In 1988 is de heer Joosse aangesteld als
bestuurslid van wat op dat moment heette "stichting De Wijngaard, gereformeerd centrum voor verpleging en reactivering". De heer Joosse heeft als bestuurslid en later als toezichthouder, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stichting. In 2000 heeft hij een fusie begeleidt van drie stichtingen tot de stichting Gereformeerde Zorg- en Woonvoorzieningen, later Stichting Accolade Zorggroep. Op dat moment is ook het raad van toezichtmodel ingevoerd. De heer Joosse was tot zijn aftreden in 2002 secretaris en vicevoorzitter van de raad van toezicht.
Van 2002 tot 2013 was hij secretaris van de afdelingsvereniging ChristenUnie Zwijndrecht. Hij toonde onderscheidend vermogen en liet dit vooral blijken door zijn goed geformuleerde vraagstelling. Zijn accuraatheid kwam goed van pas bij de voorbereidingen en aanmelden van het samenwerkingsverband ChristenUnie-SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is veel werk wat binnen deadlines gedaan moet worden. Dit heeft hij voornamelijk alleen gedaan in 2006 en in 2010 en geadviseerd in 2014. In 2009 werd de heer Joosse lid van het Wijkplatform Walburg, daarna bestuurslid/penningmeester, en heeft zich ruim negen jaar heel actief ingezet. De heer Joosse is sinds 2014 actief lid van de Seniorenraad Zwijndrecht, waar hij de senioren die geen lid zijn van een Ouderbond vertegenwoordigt. In de Seniorenraad heeft hij zich vooral ingezet voor het tot stand komen van een overzichtelijke kaart, waar senioren tegen lage kosten elkaar kunnen ontmoeten om gezamenlijk met elkaar koffie te drinken of van een warme maaltijd te genieten. Deze Maaltijden- en Ontmoetingskaart, zo is gebleken, voorzag in een duidelijke behoefte.

1975 – 1990 Stichting Fundament (theologische, onderwijskundige en maatschappelijke ondersteuning);
Bestuurslid, beheerder van de financiën, reisplanner en afgevaardigde naar diverse ceremonieën en vergaderingen in Hongarije en Roemenië ten tijde van het communisme
1978 – 2016 Ouderling en Lid van de Kerkenraad
1988 – 2002 Stichting De Wijngaard (gereformeerd centrum voor verpleging en reactivering, het huidige Accolade Zorg);
Bestuurslid, secretaris en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
2002 – 2013 ChristenUnie, afdeling Zwijndrecht; Secretaris en inzet voor het samenwerkingsverband met de SGP in 2006 en 2010
2009 – heden Wijkplatform Walburg;
Bestuurslid en penningmeester
2014 – heden Seniorenraad Gemeente Zwijndrecht; Bestuurslid

« Terug

Reacties op 'Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan oud-bestuurders van de partijen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.