In Memoriam Marius Schenkel

Marius Schenkel 135woensdag 11 september 2019 21:02

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze voormalige fractievoorzitter en raadslid Marius Schenkel. Op 16 juli is hij overleden op 68 jarige leeftijd.

Marius maakte 20 jaar deel uit van de gemeenteraad. Hij heeft in die periode een zeer actieve en betrokken rol gespeeld binnen de ChristenUnie-SGP, in de gemeenteraad en in de regio. Niet alleen was hij een betrokken raadslid, maar hij was ook ongeveer drie jaar fractievoorzitter, plaatsvervangend voorzitter van de raad, lid van de agendacommissie, het presidium en de werkgeverscommissie.

Iedereen, ongeacht afkomst of van welke politieke partij ook, kon rekenen op zijn warme belangstelling, een vriendelijk woord en altijd een respectvolle benadering. Die respectvolle omgang met anderen maakte Marius tot een echte bruggenbouwer, een man van de verbinding. En daarin is hij voor vele, ongeacht afkomst of politieke partij een blijvend voorbeeld. Woorden die typerend waren voor de manier waarop Marius politiek bedreef: 'Ik hoor wat u zegt……, Ik hoor u en probeer u te begrijpen….., In al mijn onnozelheid wil ik u toch vragen…’. Het was altijd respectvol naar anderen en altijd was hij op zoek naar consensus. Een echte bruggenbouwer die besefte dat je alleen verder komt als je zoekt naar gemeenschappelijke gronden. Hij was in staat om met één opmerking de pijn uit een debat te halen en de sfeer positief te beïnvloeden. Een collega-politicus uit onze raad zei heel mooi: Alles van waarde is weerloos en Marius was van grote  waarde. In het verleden voor de raad, maar ook voor zijn vrouw, kinderen en familie en allen die hem dierbaar waren”. Woorden die veel mensen zullen beamen.

In maart 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, nog maar iets meer dan een jaar geleden, nam Marius afscheid van de gemeenteraad. Deelnemen aan het openbaar bestuur hield voor Marius vooral in: omzien naar en zorgen voor alle mensen, in het bijzonder wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. Deze opdracht, om te zien naar anderen, was een belangrijke drijfveer in het leven van Marius, waarin hij werd gedreven door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat bleek ook uit tal van zijn activiteiten. Bij zijn afscheid ontving hij daarom ook uit handen van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding voor zijn werk als raadslid, maar onder andere ook voor zijn werk als vrijwilliger bij Hospice de Cirkel. Hij verwees in zijn afscheidstoespraak naar het bijbelboek Prediker. Daarin staat dat er overal een tijd voor is. Een tijd om te werken! Hij zei: “Er staat nog net niet bij: voor de gemeenteraad”. Hij zei ook dat er een tijd is om te lachen en een tijd om te huilen. Dat verdriet en die pijn wordt nu gevoeld na het plotseling wegvallen van Marius.

Marius zou niet gewild hebben dat dit moment een uiting van lof zou zijn aan hem. Zijn inzet voor de samenleving, als raadslid of als vrijwilliger, werd door hem gevoeld als een verantwoordelijkheid die direct verbonden was met zijn geloof in God, zijn Schepper en Jezus Christus, zijn Hoop en Waarheid.
Dit sterven heeft ons allemaal wat te zeggen. Zoals overigens elk sterfgeval. Het is een roepstem. Ons leven kan zomaar voorbij zijn. Dat laat het sterven van Marius ook zien. Onverwachts was dit het einde van zijn aardse leven. Memento Mori, gedenkt te sterven.

Wij wensen zijn vrouw Barbara, zijn kinderen, kleinkinderen en andere dierbaren, Gods onmisbare troost en nabijheid toe.

In memoriam uitgesproken door fractievoorzitte Andries van Gemerden tijdens de raadsvergadering op 10-09-2019.

« Terug

Reacties op 'In Memoriam Marius Schenkel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.