Fractie ChristenUnie-SGP wil van betaald parkeren Walburg af

donderdag 02 juli 2015 21:35

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft unaniem de motie van de ChristenUnie-SGP gesteund om te onderzoeken of het betaald parkeren winkelcentrum Walburg kan worden afgeschaft.

Revitalisering van ons winkelcentrum krijgt momenteel de volle aandacht, maar houdt volgens de fractie meer in dan alleen een uiterlijke verfraaiing. Revitalisering betekent ook dat de plaatselijke overheid inspanningen verricht om het ondernemersklimaat te optimaliseren en de werkgelegenheid te bevorderen. We zullen in een gezamenlijk inspanning met ondernemers, eigenaren en overheid gaan zoeken naar de mogelijkheid het betaald parkeren af te schaffen en een plan te ontwikkelen waarin de noodzakelijke parkeerregulering gewaarborgd
blijft. Dat een financiële bijdrage van de ondernemers voor de realisatie van dit plan noodzakelijk is, staat buiten kijf. We zien de besprekingen met de verschillende partijen vol vertrouwen tegemoet. Alleen op deze manier kunnen we tegemoet komen aan een lang gekoesterde en breed gedragen wens van ondernemers en de Zwijndrechtse samenleving. De fractie van de ChristenUnie-SGP acht het wenselijk dat bij de begrotingsbehandeling 2016 er door de raad van Zwijndrecht het definitieve besluit genomen wordt het betaald parkeren op en rond winkelcentrum Walburg af te schaffen. Tenslotte moet ondernemerschap lonen en mag de Zwijndrechtse samenleving niet gehinderd worden te winkelen in een vitaal winkelcentrum Walburg.

« Terug

Reacties op 'Fractie ChristenUnie-SGP wil van betaald parkeren Walburg af'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.