Geef een mening over gereguleerde wietteelt in Zwijndrecht.

donderdag 20 augustus 2015 22:28

Op dinsdag 25 augustus vanaf 20.00 uur start de gemeenteraad met haar eerste oriëntatieavond in het nieuwe politieke jaar. Deze avond zal voor het grootste deel in het teken staan van het reguleren van wietteelt in Zwijndrecht.

De agenda is als volgt:
20.30 uur - 22.30 uur: Het reguleren van wietteelt Zwijndrecht
De gemeenteraad heeft een oriëntatieavond belegd over wiet in Zwijndrecht. Tijdens deze avond worden de aanwezigen door diverse sprekers geïnformeerd over wiet(teelt) en het gebruik ervan. De avond zal worden ingeleid door de burgemeester van de gemeente de heer Schrijer.
Aansluitend korte presentaties van:
20.45 – 21.00 uur de heer Wouter van Egmond van Stichting Het Dilemma/Xpresso
21.00 - 21.15 uur de heer Frans Koopmans van de Hoop
21.15 - 21.30 uur de heer Koen Burgerhout van Antes (Bouman)
Na een korte pauze kan er gedebatteerd worden over hetgeen door de sprekers en/of andere aanwezigen naar voren is/wordt gebracht.
De oriëntatieavonden zijn openbaar en dus iedereen is van harte welkom.
Als fractie hopen wij dat u daarbij aanwezig zult zijn. Geef vooraf ook uw mening via ons algemene emailadres, namelijk info@zwijndrecht.christenunie-sgp.nl. Wij zullen dit rubriceren en op die avond inbrengen.

« Terug

Reacties op 'Geef een mening over gereguleerde wietteelt in Zwijndrecht.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.