Drugsbeleid: wat vinden we er nu van in Zwijndrecht?

woensdag 02 september 2015 21:18

Een verslag van de oriëntatieavond op 24 augustus 2015 door Cor Zwaans (burgerraadslis).

Op maandagavond 24 augustus hadden wij de oriëntatieavond in het gemeentehuis over de gereguleerde wietteelt. Een aantal sprekers uit verschillende velden en verschillende visies hebben het woord gevoerd. Ook onze burgermeester en de coffeeshophouder van Zwijndrecht hebben het woord gekregen. De coffeeshophouder, Wouter van Egmond, heeft als ondernemer zijn visie rondom cannabisgebruik en vooral de invoer van zijn middelen benadrukt. We hebben nu alweer 12 jaar een coffeeshop binnen de grenzen van Zwijndrecht! Dit is ook een gevoelig stuk. Moet je in het illegale circuit blijven zitten om in te kopen om het daarna via de voordeur legaal te verkopen? De heer van Egmond noemde dat ‘zwartwassen’.  Hij kwam met name met gegevens die in 2009 onderzocht zijn en inmiddels ook deels alweer bijgesteld zijn. De coffeeshophouder gaf ook nadrukkelijk aan dat de wereld beter af zou zijn zonder drugs, wat wij als ChristenUnie-SGP beamen. De stichting die de coffeeshop exploiteert heeft in de laatste 12 jaar voor ongeveer 7 miljoen euro 'zwartgewassen'. Waar is dit geld gebleven?

Gereguleerde wietteelt is voor ons een gevoelig punt. Onze burgemeester Dominic Schrijer lichtte toe de mazen van de wet op te moeten zoeken om met wetenschappelijk onderzoek dit toch voor elkaar te krijgen. De burgemeester gaf ook aan dat in essentie het telen van cannabis verboden moet blijven! We moeten wel oppassen dat we niet in het farmaceutische circuit terecht komen, zoals medicinale wiet.  Naast het verhaal van de ondernemer en de toelichting van onze burgemeester, die fervent voorstander van gereguleerde wietteelt is, kwam ook drs. Frans Koopmans van de Hoop ggz aan het woord. Hij legde de nadruk op de relatie tussen de psychiatrie en cannabis. Zoals we weten zijn er veel psychiatrische patiënten in onze samenleving die door de cannabis in een psychose kunnen komen met alle gevolgen van dien. Hij sprak van een epidemiologische driehoek, wat betekend dat een middel, een gebruiker en de omgeving op elkaar inwerken. Zoals we ook als fractie van de ChristenUnie-SGP in het plan van de wijken Kort Ambacht en Noord aangegeven hebben is het belangrijk om nadrukkelijk aandacht te hebben voor de inwoners die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben en hulp bij bijvoorbeeld budgettering nodig hebben. Aandacht en hulp voor onze zwakkeren in Zwijndrecht. Dan zal men minder gevoelig zijn om onderdrukkende middelen, zoals alcohol en drugs, tot zich te nemen. Zoals de heer Koopmans ook zei, geeft een opgelopen trauma in het opgroeien een verhoogd risico tot misbruik van deze middelen. Hij deed een appèl op de raad om na te denken over hoe wij de samenleving willen inrichten. Dit geeft stof tot nadenken. We zijn met name wat meer stil gaan staan bij de diagnose schizofrenie. Je kunt niet altijd aan iemands gezicht zien of hij psychosegevoelig is. Ook Sjef Czyzewski, directeur van Antes Bouman, was duidelijk in zijn verhaal. Hij ging meer in op de ontwikkeling van het brein van de mens en maakte een punt door te stellen dat onder de 24 jaar geen alcohol, nicotine en cannabis het lichaam binnen mocht komen. Het brein is in ontwikkeling tot het 24e levensjaar en alle giftige stoffen die binnen komen in die periode hebben een nadelige invloed op de ontwikkeling van de persoon.  Dus hoe eerder er gerookt, gedronken of geblowd wordt, hoe meer schade dit kan richten op leer- en concentratievermogen. De maatschappelijke interventie is met name belangrijk. Sjef deed een oproep aan de politici om na te denken om de minimum leeftijd op te schroeven. Nu is dat nog 18 jaar, maar zoals gezegd, is de gewenste leeftijd uiteindelijk 24 jaar. Zwijndrecht zou daar een voortrekkers rol in kunnen vervullen.

De burgemeester vatte de avond samen om op een later tijdstip op deze materie terug te komen. Het totale drugsbeleid heeft nu andere invalshoeken gekregen door de sprekers die we gehoord hebben.

Ons doel voor de oriëntatieavond was om een bredere blik op het coffeeshopbeleid en gereguleerde wietteelt te krijgen. Na deze avond kunnen we zeggen dat dit doel bereikt is. Belangrijk winstpunt van deze avond is dat het thema 'gezondheid' een leidend thema lijkt te zijn geworden. Vanuit die invalshoek zullen we het uiteraard kritisch blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent en wij zullen ons beraden op het vervolg.

« Terug

Reacties op 'Drugsbeleid: wat vinden we er nu van in Zwijndrecht?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.