Uitzicht op wind

windmolensmaandag 21 september 2015 22:29

Zaterdag 5 september bezocht de raad twee windturbinelocaties, het windpark bij het Waterschap in Vlaardingen en het windpark Weststad in Oosterhout. Het zicht op windmolens verruimde, zowel in visuele als in mentale zin. De trip was boeiend, maar vooral leerzaam.

De belangrijkste les was in ieder geval dat we bij eventuele realisatie van windturbines op bedrijventerrein de Geer als gemeente de regie maximaal in handen moeten houden. De gemeenteraad heeft 8 september het concept toetsingskader aangenomen en het college dringend meegegeven om maatwerkregelingen te ontwikkelen om overlast van geluid en slagschaduw op een acceptabel niveau te houden, met zo weinig mogelijk natuur- en landschap schade. Wordt er een windturbine in de Geer op de locatie van Heerema gerealiseerd, dan is het goed denkbaar dat het steeds bewegende object een hinderlijk beeld gaat vormen voor bijvoorbeeld de bewoners van de flats op het IJsvogelplein. Over dit soort zaken moeten we met elkaar in gesprek zijn. Daarom dient de communicatie met burgers optimaal te zijn, goede informatiestromen en een open oor voor alles wat te berde wordt gebracht. Een heldere communicatie moet aantonen hoe serieus we met elkaar omgaan. Nadrukkelijk is ook door onze fractie naar voren gebracht dat burgerparticipatie en compensatie belangrijke items zijn. Voor wat hoort wat tenslotte. Binnen afzienbare tijd zal het definitieve toetsingskader gereed zijn en zullen we nauwkeurig beoordelen of aan alle voorwaarden zijn voldaan. Samen kunnen we dan verder om de doelstellingen van de provincie te realiseren in het plaatsen van 6 MWatt aan windenergie. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Gerjan Bossenbroek

Raadslid

« Terug

Reacties op 'Uitzicht op wind'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.