Vluchtelingen in Zwijndrecht

dinsdag 13 oktober 2015 20:01

Veel mensen zijn ongerust en voelen zich ongemakkelijk door de grote aantallen vluchtelingen. Het is dichtbij gekomen en nu is er een beroep gedaan op de gemeente Zwijndrecht. De vluchtelingen uit het nieuws zijn nu ineens bijna buren geworden. Dit kan angst en zorgen met zich meebrengen. Feit is dat de vluchtelingen er zijn en dat we iets moeten doen. Niks doen is ook geen optie.

Inwoners kunnen zich niet gehoord en onbegrepen voelen dat er op stel en sprong iets gerealiseerd kan worden voor asielzoekers, terwijl de wachttijd voor huurwoningen alleen maar toeneemt. Mensen kunnen bang zijn voor de toename van het aantal moslims, die niet gewend zijn te leven in een land waar godsdienstvrijheid is. Mensen zijn bang voor vermeende IS-strijders onder de vluchtelingen. En veel mensen hebben jarenlang de gevolgen moeten dragen van de economische crisis en zijn wellicht bang voor hun toekomst op ook het economische terrein. We kunnen die sentimenten goed begrijpen, maar voor veel van die punten kan niet aangetoond worden dat dit een reële angst is. Voorlopig zijn de asielzoekers hier. Niets doen levert voor de samenleving op korte termijn waarschijnlijk veel meer problemen op! Wij zullen dan op basis van humanitaire gronden en naastenliefde doen wat binnen ons vermogen ligt om de mensen te helpen die dat nodig hebben. Dat geldt voor asiel zoekers en voor onze eigen inwoners. We willen dan ook ons college van harte steunen met dit besluit en zijn blij dat deze medemensen ook tijdelijke woonruimte geboden kan worden die uitermate geschikt is voor gezinnen. Kan het college ingaan op onze vraag of er bij voorkeur gezinnen opgevangen kunnen worden, aangezien dit past bij de woonruimte?

Op onze vraag is door de burgemeester geantwoord dat deze woonruimte inderdaad geschikt is voor gezinnen, ouderen en zieken. Dit is ook specifiek gecommuniceerd door het college. Op onze vraag over de gezondheidszorg voor de asielzoekers is aangegeven dat er een zorgteam van ambtenaren vluchtelingenzorg en zorgmensen is opgericht.

Als het gaat om de veiligheid werd er nog gemeld dat de woningen in het beginperiode 24 uur per dag worden beveiligd. Veiligheid voor inwoners en asiel zoekers is daarmee voldoende geborgd.
Persbericht gemeente Zwijndrecht:

De gemeente Zwijndrecht gaat vluchtelingen tijdelijk onderdak geven in zes tot acht leegstaande woningen aan het Bouquet. Het Rijk heeft op 17 september alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende crisisopvang aan vluchtelingen te bieden. Het college van B&W van Zwijndrecht heeft de bereidheid uitgesproken om mee te helpen als de nood echt aan de man komt. Deze situatie doet zich nu voor.

Afgelopen zaterdag heeft de gemeente Zwijndrecht het verzoek gekregen om onderdak te bieden aan een deel van de 100 vluchtelingen dat in 72-uurs opvang verblijft in Dordrecht.

Het gaat om een periode van vier weken.

Geschikte plek

Het college van B&W heeft gekeken naar de mogelijkheden voor tijdelijk onderdak in Zwijndrecht. In samenwerking met Woonkracht10 heeft de gemeente leegstaande woningen aan het Bouquet geschikt bevonden. Het betreffen woningen die in de loop van 2016 worden gesloopt. Het zijn dus geen woningen die onttrokken worden aan de reguliere woningvoorraad. Maximaal 25 vluchtelingen krijgen tijdelijk onderdak in zes tot acht woningen. De opvang gaat vanaf donderdag 15 oktober in. In de komende tijd wordt bekeken of verlenging van de periode van vier weken noodzakelijk én wenselijk is.

Burgemeester Dominic Schrijer: " Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het vinden van humane oplossingen voor het grote vraagstuk van de vluchtelingen. Juist met kleinschalige opvang kunnen wij hierin nu iets betekenen. Bovendien is het zo goed en beheersbaar te organiseren."

Informatie

De gemeente kan zich voorstellen dat inwoners vragen hebben over de tijdelijke opvang. Daarom zijn direct omwonenden vandaag hierover met een brief geïnformeerd. Actuele informatie over de opvang staat op www.zwijndrecht.nl/vluchtelingen. Voor vragen over de opvang kan men bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente 14 078.

« Terug

Reacties op 'Vluchtelingen in Zwijndrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.