De koopzondag: Wat vinden wij daar nu van?

koopzondagdinsdag 13 oktober 2015 22:00

Op dinsdag 13-10-2015 is in een carrouselvergadering van de gemeenteraad gesproken over de uitbreiding van de koopzondagen in Zwijndrecht. Hieronder vindt u onze bijdrage die is uitgesproken door Andries van Gemerden.

Voorzitter,

Een onderzoek met 4 varianten, waarin de huidige status geen variant was lijkt een onderzoek wat op voorhand liever geen uitkomst kent die de status quo als meest gewenst ziet. Daardoor kreeg in het onderzoek van 2014 variant 2 (met een openstelling op 1 zondag in de maand) vanzelf de meeste steun. Dit vertekent de wens die er heerst. Gelukkig is er wel apart gevraagd naar de status quo en daaruit komt een duidelijk beeld naar voren in het eerste onderzoek en dat beeld wordt nu in het 2e onderzoek bevestigd.

1 zondag in de maand open kan nog steeds maar op een meerderheid rekenen van net iets meer als 40% van de ondernemers. Dat zegt al voldoende! Als het gaat over de huidige status met 6 zon- en feestdagen wordt het beeld helemaal duidelijk! 76% van de ondernemers is hiermee tevreden of vind zelfs dat de winkels helemaal niet open zouden moeten zijn. Wij kunnen onszelf niet serieus nemen als we dat signaal negeren.

Dan het proces! Wij vinden het proces rondom dit onderzoek uitermate betreurenswaardig. Op 7 oktober 2014 is er een consultatie geweest over dit onderwerp, waar een zelfde onderzoek is geweest. U stelt dat de meningen nogal uiteen liepen en dat is helemaal juist. Het beeld was echter qua stemmenaantal heel helder als we er op dat moment een beslissing over hadden moeten nemen. Het leek er meer op dat de wethouder niet tevreden was met de uitkomst van dit onderzoek en met de uitkomst van deze consultatie. Er werd geconstateerd dat de koopzondag in Dordrecht was ingevoerd en in Barendrecht de zondagopenstelling is verruimd. Uiteindelijk is er door de raad niet om een nieuw onderzoek gevraagd. De wethouder heeft een heel duidelijke opdracht gekregen. Als de wethouder het nodig vond om de ondernemers opnieuw te benaderen, dan mocht dat door 1 vraag te stellen! Let wel, er is alleen gesproken over de ondernemers en absoluut niet om een nieuwe peiling bij de bewoners. Bij monde van de heer Loos is er aangegeven dat er dus 1 vraag gesteld mocht worden. Die vraag was: Denkt u na de verruiming van de koopzondagen in de regio er nog net zo over als tijdens het gehouden onderzoek? Mogelijke antwoorden waren 'ja' of 'nee'. U had dit onderzoek niet mogen houden en zeker niet in deze omvang. Dit heeft onnodig kosten met zich meegebracht en u heeft hiervoor geen toestemming van de raad gevraagd wat in dit geval toch de enige juiste route zou zijn geweest!

Dan willen we nu ingaan op 3 varianten die u voorlegt. Het is goed om vooraf helder te maken dat wij en onze achterban in algemeenheid zullen zeggen dat de zondag een rustdag betreft, die ons is gegeven om te rusten en ons voor te bereiden op een nieuwe werkweek. We mogen die dag in het bijzonder gebruiken tot eer van God en in de dienst van God, maar ook om onze naasten goed te doen. Wat dat betreft raakt dit onderwerp ons absoluut en is dit een aangelegen punt voor ons. We hebben namelijk Gods eer, maar zeker ook het welzijn van onze naaste op het oog.

We beginnen bij variant c: 12 + 2 zondagen en 4 feestdagen. Dit keuren wij absoluut af. Dit is volstrekt niet in lijn met het onderzoek en de wensen van ondernemers. Of dit de wens is van de inwoners weten we niet, want dit is niet voorgelegd en wijkt heel erg af van de vraagstelling. De vraagstelling suggereert namelijk 12 openstellingen verspreidt over het jaar en nu is het voorstel 18 dagen open in het jaar! Volstrekt buiten de orde en ongewenst. Wat is leidend geweest voor deze voorkeur? Dat kunnen niet de winkeliers zijn geweest en ook al niet de tegenvallende bezoeken op koopzondagen in bijvoorbeeld Papendrecht.

Variant b: Dit is in feite wat in de vraagstelling van het onderzoek wordt voorgesteld. 12 openstellingen. Ook hiervoor bestaat geen draagvlak bij de ondernemers en voor de inwoners is dit geen duidelijke lijn.

Variant a beoogt het handhaven van de huidige situatie, waarmee de ondernemers het meest tevreden zijn (zie bijlage 2 figuur 3). Dit kan het meest rekenen op steun van de ondernemers, maar zelfs dan geeft een significant aantal aan eigenlijk helemaal niet open te willen. De ondernemers die graag meer open willen hebben maar rond de 36%. De ondernemers die het nu voldoende vinden of zelfs helemaal niet open willen hebben 64%. Dit lijkt ons de minst slechte variant. Inwoners doen we hiermee niets te kort, want we beperken niemand en winkels die wel open zijn liggen net buiten de gemeentegrens. Als u ons in het hart kijkt zullen we overtuigd voor de 0-optie willen kiezen, maar we willen realistisch zijn en zullen niet tegen het continueren van het huidige beleid stemmen.

Revitalisatie van het onroerend goed,  verbetering van het winkelklimaat en verbetering van het ondernemersklimaat  verdient primair de aandacht. Afschaffen van betaald parkeren kan daar op een overtuigende wijze aan bijdragen. Hoe denken wij met elkaar het ondernemersklimaat te verbeteren? Is dat door de zondagopenstelling te bewerkstellingen tegen de wens van de ondernemers of kan dat onder andere door het betaald parkeren af te schaffen? Wij zouden graag de reactie van andere partijen daarop horen.

« Terug

Reacties op 'De koopzondag: Wat vinden wij daar nu van?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.