De koopzondag: Wat kunt u doen?

koopzondagzaterdag 24 oktober 2015 19:00

Zoals u wellicht weet is op 13-10-2015 in een carrouselvergadering van de gemeenteraad gesproken over de verruiming van de openstelling van winkels op zondag. Hierbij willen we u een schets geven van de ontstane situatie en een voorbeeldbrief aanleveren die u kunt richten tot de gemeenteraad. We willen u vragen kennis te nemen van de ontstane situatie en de brief te gebruiken om een reactie te verzenden naar de gemeenteraad. U bent natuurlijk vrij om de brief aan te passen waar u dat wenselijk acht. Het kan zelfs veel sterker overkomen als u een eigen brief opstelt.

Tijdens de verkiezingen van maart 2014 was er vanuit de ChristenUnie-SGP al aandacht voor de zondagopenstelling. We voelden met elkaar aan dat dit een onderwerp zou worden na de verkiezingen. Vanuit de ChristenUnie-SGP is toen een enquête gehouden met een zeer hoge respons. Duidelijk werd dat ongeveer 75% van de ondernemers geen behoefte had aan uitbreiding. We zagen de behandeling van dit onderwerp daarom met vertrouwen tegemoet. Na de verkiezingen is dit niet opgenomen in het raadsprogramma. Alle politiek zware onderwerpen zijn hierin niet terecht gekomen, maar alleen die onderwerpen waar overeenstemming over was. Dit heeft alles te maken met de politieke situatie, zoals die in Zwijndrecht is. In Zwijndrecht bestaat er namelijk geen coalitie.

In de loop van 2014 is het eerste onderzoek uitgevoerd (mei/juni - bespreking oktober 2014). Duidelijk was dat 50% van de bevolking en 75% van de ondernemers tevreden was met de huidige situatie. Dat sloot aan met onze bevindingen uit onze, al eerder gehouden, eigen enquête. Alle politieke partijen waren duidelijk. De meeste partijen gaven duidelijk aan uitbreiding niet nodig te vinden. Daarmee was er een meerderheid om de huidige situatie te handhaven. De huidige situatie is dat er 2 zondagopenstellingen zijn in december en dat er op 4 feestdagen een winkelopenstelling mag zijn. Dat betreffen de 2e feestdagen en Hemelvaartsdag.

De wethouder heeft binnen zijn bevoegdheden toch een nieuw onderzoek gestart, omdat er gedacht werd dat meningen wel eens anders konden zijn nu er in de regio wel verruiming van openstellingen was gerealiseerd. Denk dan aan de situatie in Dordrecht, Barendrecht en Papendrecht. Als partij hebben we een inschatting gemaakt op basis van de al bekende onderzoeken en de stellingname van de diverse partijen. We hadden op dat moment geen probleem verwacht en het is niet in ons opgekomen om onze achterban en de samenleving hierbij te betrekken.

Dit onderwerp is via de kanalen van de gemeente gepubliceerd. Het voorstel is openbaar gemaakt, zodat een ieder kon reageren. Uiteindelijk is er geen enkele reactie van organisaties, ondernemers en burgers ontvangen. Dit heeft er wellicht mee te maken dat de inzage van deze kwestie precies tijdens de zomervakantie viel.

Tijdens de bespreking van dinsdag 13-10-2015 bleek, tot onze verrassing, dat er zonder grote verschillen tussen de beide onderzoeken toch een meerderheid ontstond voor verruiming van het aantal koopzondagen doordat meerdere partijen over dit onderwerp een niet-consistente gedragslijn toonden. De voorgestelde variant is nu om één maal per maand open te gaan, plus twee extra zondagen in december en de vier feestdagen.

Duidelijk mag zijn dat de vermoedelijke uitkomst (er komt nog een debat; pas dan is er een besluit) niet door ons gewenst is. Wij zijn van mening dat elke koopzondag er één teveel is. De zondag betreft namelijk een rustdag, die ons is gegeven om te rusten en ons voor te bereiden op een nieuwe werkweek. We mogen die dag in het bijzonder gebruiken tot eer van God en in de dienst van God, maar ook om onze naasten goed te doen. Wat dat betreft raakt dit onderwerp ons absoluut en is dit een aangelegen punt voor ons.

Achteraf hadden we er goed aan gedaan om het geheel van de samenleving meer te mobiliseren. Als er insprekers zijn of ingekomen brieven over dit onderwerp, dan kan dit extra steun geven. Wat kan er nu nog gedaan worden? Het lijkt ons allemaal wenselijk dat de samenleving zich alsnog laat horen in de richting van de raad die over enige tijd hierover een besluit gaat nemen. Bespreking zal waarschijnlijk 17-11 zijn. Duidelijk willen we ook aangeven dat we deze actie niet hebben gestart om politiek gewin te halen. Dit onderwerp is daarvoor absoluut niet geschikt. We geven u deze informatie met de voorbeeldbrief om het voor u te vergemakkelijken om actie te ondernemen. Het is geenszins de bedoeling om dit als partij uit te buiten.

U kunt uw brief sturen naar griffie@zwijndrecht.nl of naar

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. de griffie
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie-SGP

Bestuur ChristenUnie

Bestuur SGP

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
brief inwoners Zwijndrecht voorbeeldbrief12,1 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Reacties op 'De koopzondag: Wat kunt u doen?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.