Verruiming van de koopzondag in Zwijndrecht is een feit

koopzondagdinsdag 17 november 2015 23:30

Helaas moeten we melden dat de verruiming van de koopzondag een feit is. Het voorliggende voorstel was om elke 1e zondag van de maand, 4 feestdagen en 2 extra koopzondagen in de maand december de mogelijkheid te bieden aan de winkeliers om tussen 13.00 uur en 17.00 uur hun winkel open te stellen. Om verschillende redenen zijn we hierop tegen. Het gaat dan om principiële, maar ook praktische bezwaren.

Op dinsdag 17-11-2015 is de verruiming besproken. Aan het begin van de bespreking werd ook nog een amendement (aanpassing) op het voorstel ingediend door de VVD, D66 en de PvdA. Daardoor ontstond er bijna een meerderheid om de koopzondagen volledig vrij te geven. We zijn opgelucht over het feit dat deze volledige vrijstelling het niet heeft gehaald, al overheerst bij ons een onbehaagelijk gevoel over de verruiming. Hieronder treft u onze bijdrage aan. 

Voorzitter,
Voor ons ligt het voorstel tot verruiming van de openstelling van winkels op zondag. Een onderwerp dat direct het hart van onze partij raakt. Voor ons is de zondag niet alleen een vrije dag, of een dag waarop je weg kan gaan en waarop de winkels gesloten zijn, maar voor ons is de zondag een door God gegeven dag. Een rustdag die in het teken staat van het dienen van God en niet een dienen van de economie. Wij geloven dat van de zondagsrust een heilzame werking uitgaat voor de hele samenleving. De samenleving is om verschillende redenen gebaat bij één dag rust in de week. Die redenen hebben we al eerder aangegeven en zijn ook in de tientallen brieven van inwoners en kerken terug te lezen.
Vanzelfsprekend begrijpen wij ook dat de samenleving is veranderd en dat Nederland geen christelijk land meer is, maar alleen nog een land met christelijke wortels. Toch doet het ons bijzonder veel pijn als we dat ook vertaald zien worden in sluiting van kerken en openstelling van winkels. Het wordt door ons niet als een eenvoudig verlies ervaren, maar dit raakt ons echt diep. We zouden dit verlies verstandelijk nog kunnen begrijpen als ondernemers kiezen voor deze verruiming, maar wij zijn blij met het feit dat ondernemers in meerderheid niet zitten te wachten op openstelling en ook onze inwoners voor een groot deel tegenstander zijn. Er is zelfs twee keer een onderzoek gedaan. De veronderstelling dat de tweede keer een andere uitslag te zien zou geven omdat andere gemeenten de winkels vaker open laten, is gebleken niet op te gaan. De uitkomst van de tweede keer ligt geheel in lijn met die van de eerste keer!! We staan met het draagvlak nu feitelijk veel sterker dan de eerste keer: bij de ondernemers is er weinig draagvlak en dat is twee keer gebleken.
Variant a beoogt het handhaven van de huidige situatie, waarmee de ondernemers het meest tevreden zijn. Dit kan het meest rekenen op steun van de ondernemers, maar zelfs dan geeft een significant aantal aan eigenlijk helemaal niet open te willen. Als u ons in het hart kijkt zullen we overtuigd voor de 0-optie willen kiezen, maar we willen realistisch zijn en zullen niet tegen het continueren van het huidige beleid stemmen.
Helaas lijkt daar echter niet genoeg steun voor te zijn. We wisten al dat VVD, ZPP en D66 voor verruiming zijn. We wisten ook dat ABZ de uitkomst van het onderzoek wilde respecteren en dus geen verruiming wenste. CDA, PvdA en GL zaten ook niet op verruiming te wachten. Gezien het sociale karakter van deze partijen is dat ook begrijpelijk. Het voorstel tot verruiming is namelijk eerder liberaal te noemen en niet sociaal. Helaas heben de PvdA en GL een ander standpunt ingenomen. Het meest verbaasd waren we over de draai van ABZ. Een partij die het standpunt van de ondernemers leidend zou laten zijn neemt nu een heel ander standpunt in.
Wij willen graag deze partijen vragen om hun draai uit te leggen. Elke politieke partij heeft natuurlijk het recht om te draaien, maar daarbij mogen we natuurlijk ook een gedegen onderbouwing ontvangen.

Tot zover onze bijdrage. Helaas kregen wij geen uitleg over de draai die door de partijen werd gemaakt en werd er door ABZ op gewezen dat zij zich niet in de gemeenteraad hoefde te verantwoorden, maar dat ze zich voor de burgers moeten kunnen verantwoorden. Daarmee bleek er niet heel veel ruimte voor debat mogelijk. We zijn wel blij met de uitspraak en mening van andere partijen dat het in Zwijndrecht niet zo kan zijn dat ondernemers gedwongen worden om op zondag open te gaan. Als dat dreigt te gebeuren wil men dit onderwerp opnieuw bespreken. Veel partijen merkten op dat de vrijheid om op zondag te ondernemen ook in moet houden dat de ondernemer de vrijheid heeft om zijn/haar winkel gesloten te houden.

Andries van Gemerden (raadslid)

« Terug

Reacties op 'Verruiming van de koopzondag in Zwijndrecht is een feit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.