Drugsbeleid: de coffeeshop doet goede zaken

Marius Schenkel 135donderdag 21 januari 2016 20:43

Wij hebben met verbazing kennisgenomen van een artikel in het Algemeen Dagblad van zaterdag 9 januari j.l. Hier stond een interview met Wouter van Egmond van onze coffeeshop Xpresso.

Door het strenger optreden van onze buurgemeente Dordrecht richting de coffeeshops heeft Zwijndrecht blijkbaar een aanzuigende werking. Niet in de laatste plaats ook voor onze Zuiderburen, de Belgen, die in Dordrecht niet meer welkom zijn. Aldus het krantenbericht. De omzet van de coffeeshop wordt geschetst als dat er nu een omzet van 5 dagen in 1 dag gerealiseerd wordt. Elke ondernemer zou jaloers worden op zo’n groei, maar als politieke partij willen wij hier toch een paar kanttekeningen bij zetten.

Wij hebben in het najaar van 2015 een oriëntatieavond gehad met professionals uit het veld. Hierop is een motie van D66 aangenomen dat we de leeftijd van de consument omhoog moeten brengen. Volgens de professional liefst naar 26 jaar, dan is het brein uitgegroeid en kan er het minste schade ontstaan. Wij lezen nu dat Belgische klanten van 21-22 jaar naar het Nederlandse Zwijndrecht afreizen om hun middelen te halen. Op deze manier doen we geen recht aan de motie die voor preventie pleit en niet voor reclame.

Volgens de wet moet een coffeeshop aan bepaalde criteria voldoen.

• Er mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon worden verkocht.

• Er mogen geen harddrugs worden verkocht.

• Er mogen geen softdrugs verkocht worden aan minderjarigen.

• Minderjarigen mogen niet in een coffeeshop worden binnengelaten.

• Er mag geen alcohol worden geschonken.

• Er mag geen reclame voor drugs en de coffeeshop worden gemaakt.

• Er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt.

• De handelsvoorraad mag niet meer dan 500 gram zijn.

• Geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

 

Als we inzoomen op de laatste twee bullits dan kan het niet anders dan dat de handelsvoorraad meer dan 500 gram is. Hoe wordt hier op gehandhaafd?

Het ingezetene criterium wordt met de vele Belgische bezoekers, qoute: "de helft van de bezoekers komt uit België", ruimschoots overschreden. Hoe wordt hier op gehandhaafd.

Met de aanzuigende werking zal er ook meer verkeersbewegingen rondom de coffeeshop en winkelcentrum Walburg zijn. Hoe wordt hier op geacteerd? De Belgen komen soms met 2 volle auto’s om hun producten te halen wordt in het artikel vermeld.

De omliggende gemeente hebben een harder beleid, of juist het wettelijke beleid, wat voor een waterbed effect zorgt.

Tijdens de raadsvergadering van 19 januari hebben wij hierover een vraag gesteld aan de burgemeester. Het betrof de onderstaande bijdrage:

Voorzitter,

Laat ik onze vraag kort inluiden met een fictief voorbeeld. Een in Zwijndrecht gevestigd bedrijf handelt tegen de regels. Op last van de burgermeester wordt het bedrijf gesloten. Vervolgens herstart dit bedrijf in Dordrecht en laat over deze verrichtingen pontificaal een artikel plaatsen in het AD. Dat voel je je als verbiedende gemeente/burgemeester toch niet serieus genomen.

Zo voelden wij het toen we het artikel in het AD lazen over de omzetstijging van onze coffeeshop. Luid en duidelijk wordt daarin aangegeven hoe deze stijging wordt veroorzaakt. Er zijn vele vragen over dit artikel te stellen. We beperken ons tot één vraag.

Waarom wordt er niet gehandhaafd of wordt de coffeeshop niet gesloten op basis van de volgende wettelijke bepalingen en onze eigen verordening?

  • ·         De handelsvoorraad mag niet groter zijn dan 500 gr.
  • ·         Geen toegang tot en verkoop aan niet-ingezetenen.

« Terug

Reacties op 'Drugsbeleid: de coffeeshop doet goede zaken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.