Develpark: gezonde sportvoorziening of ongezonde hangplek

sportvoorzieningdinsdag 22 maart 2016 21:58

Sportvoorziening in het Develpark

Uit gesprekken met de jeugd uit diverse wijken is gebleken dat er een grote behoefte is aan extra ruimte, met name voor de oudere jeugd, om te sporten en elkaar te ontmoeten. Om hier invulling aan te geven heeft de raad ingestemd met het creëren van een multifunctionele sportvoorziening van 20 bij 30 meter in het Develpark.

In het Develpark is echter behoorlijk wat overlast door drinkende en blowende jongeren. De ChristenUnie-SGP vindt dat de nieuwe sportvoorziening een veilige en gezonde plek voor onze jongeren moet zijn en wilde daarom graag een lokaal drank- en blowverbod op en rondom de sportvoorziening. Helaas was hier te weinig draagvlak voor.

De ChristenUnie-SGP hoopt nu dat de jeugd wijs zal zijn en de ruimte die ze krijgt, zowel letterlijk als figuurlijk, op een gezonde en sportieve manier zal gaan gebruiken.

Het zou prachtig zijn, als ouders met een gerust hart hun kinderen naar het Develpark kunnen laten gaan. (bron: RaadsFlits 17, 22 maart 2016 door Liesbeth van Utrecht-Schuurman)

Tijdens de behandeling van de aanvraag van extra krediet voor de sportvoorziening in het Develpark hebben we als ChristenUnie-SGP een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. We hebben de diverse maatregelen gelezen die getroffen zijn/worden om de overlast te beperken en daar staan wel een aantal goede punten in, maar we lezen nog niks over de exacte locatie van de sportvoorziening ten opzichte van de Jongeren-Ontmoetings-Plek (JOP).

We willen een veilige plek, waar meerdere doelgroepen kunnen sporten en in het park kunnen verblijven, daar hoort geen overlast gevende JOP vlak naast te staan. We zijn op zich niet tegen de JOP en ook niet tegen de sportvoorziening, maar de sportvoorziening moet geen verlengstuk van de JOP worden.

Tijdens een vorige carrouselvergadering werd gezegd: "Hoe minder geld het de gemeente kost, hoe beter". Wij willen hier wel de opmerking bij plaatsen dat wij moeite hebben met het feit dat stichting 'maatschappelijke betrokkenheid Zwijndrechtse Waard' mee wil betalen aan de sportvoorziening. Deze stichting is immers een doorgeefluik van het geld wat Stichting Dilemma verdient aan de coffeeshop Xpresso. Als men werkelijk om de gezondheid van onze jongeren geeft, laat hen dan eerst stoppen met de verkoop van wiet aan deze doelgroep.

We hopen dat u onze terughoudendheid in deze begrijpt. Ook hebben we aandacht gevraagd voor een mogelijk alcohol- en drugdverbod. Een lokaal alcohol- en zelfs een lokaal blowverbod is mogelijk (kijk maar eens naar Rotterdam) en willen wij onze jeugd, maar ook de andere doelgroepen, een veilige en gezonde plek aan kunnen bieden, dan is dát volgens ons een goede manier om zo'n plek te creëeren.

De ChristenUnie-SGP heeft dit zelfs als voorwaarde willen stellen. Wij gaan akkoord met een extra krediet van €30.000 mits er een alcohol- en blowverbod komt op de sportvoorziening. De andere fracties ging een verbod te ver. 'Het is beter om te kiezen voor een preventieve aanpak'.

Volgens ons zijn er echter verschillende voordelen m.b.t. een dergelijk verbod:

Het biedt veiligheid voor onze jeugd, want de politie kan ingrijpen in het geval van overlast. Het biedt een betere veiligheidsbeleving voor alle gebruikers van het Develpark en het bevordert de gezondheid van onze jongeren.

Een groep is van goede wil, maar er is nu al bekend dat er een groep is die daar overlast veroorzaakt en we maken ons daar zorgen over. Een forse groep jongelui was ook aanwezig tijdens de raadsvergadering en we beseffen dat er voor hen weinig te doen is en dat ze van goed wil zijn. We hebben specifiek aandacht gevraagd voor de groep die niet aanwezig was in het gemeentehuis. We hebben gevraagd om een toezegging dat we over een half jaar na de plaatsing van de sportvoorziening een evaluatie krijgen over de eventuele overlast. Na de toezeggingen van de burgemeester m.b.t. het toezicht van de politie en de speciale aandacht voor de gezondheid heeft de fractie besloten in te stemmen met het voorstel, maar we zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden. Graag worden we ook door u op de hoogte gesteld van eventuele problemen, maar we horen ook graag de successen, zodat we ons een goed oordeel kunnen vormen.

« Terug

Reacties op 'Develpark: gezonde sportvoorziening of ongezonde hangplek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.