Zonnepark Kijfhoek Noord

0696 Buitengebieddonderdag 23 maart 2023 18:36

Als gemeenteraad hebben we op 21 maart gesproken over zonnepark Kijfhoek Noord.

In juni 2021 hebben we Kijfhoek Noord langs de Langeweg aangewezen als potentieel gebied waar zonnepanelen op land een mogelijkheid kan zijn. Hiervoor hebben de kader opgesteld waaraan moet worden voldaan.


Na de nodige inspanning van Drechtse Energie is er een plan uitgewerkt. Uit nader onderzoek blijkt dat het plan niet past binnen de gestelde kaders. Ook omwonenden hebben van zich laten horen en zijn het niet eens met het plan.


Een van de kaders is dat zonnepanelen rondom woningen op 250 meter afstand komen te liggen.
In het gepresenteerde plan liggen ze vrijwel direct achter aan aantal woningen.
Het college van Burgemeester en wethouders heeft eind vorig jaar in een gesprek met Drechtse Energie al aangegeven dat het plan niet past. 


Als ChristenUnie-SGP delen we die conclusie en achten het niet wenselijk dat er wordt afgeweken van de gestelde kaders.
Binnen de gemeenteraad wordt hier echter anders over gedacht en is er de wens uitgesproken om de gestelde kaders zo te veranderen dat het plan alsnog door kan gaan.


Als gemeenteraad willen we bouwen aan vertrouwen van onze burgers. Het is dan ook niet wenselijk dat halverwege het traject kaders worden aangepast. Als ChristenUnie-SGP willen we dan ook vasthouden aan de kaders die zijn vastgesteld. Gelukkig heeft Drechtse Energie aangegeven alsnog met omwonenden in gesprek te willen gaan om te kijken waar de mogelijkheden liggen.


Alleen als het plan breed wordt gedragen door alle belanghebbenden is het project wat ChristenUnie-SGP betreft geslaagd!

Labels

« Terug