Bewoners van gemeente Zwijndrecht, bewonersparticipatie werkt!

IMG_6741.JPGvrijdag 21 april 2023 10:02

Praat met de raad: Jacob van der Duijn Schouten

De geplande reconstructie van de Ringdijk biedt een mooie kans om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. In de laatste minuut van de wedstrijd hebben voetbalvereniging VVGZ en de bewonerscommissie hun ruimte gepakt en met resultaat! De Ringdijk, ter hoogte van VVGZ, wordt nu mooier én veiliger. Ook resulteerde bewonersparticipatie ter hoogte van het Veerplein in het aanbrengen van een zebrapad.

Verder hebben wij de inbreng van inwoners m.b.t. de nieuwe verordening van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) besproken. Zo vinden veel inwoners het eerlijker om de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken, blijft vervoer een belangrijk thema en is meer aandacht voor (jonge) mantelzorgers gewenst. Deze input resoneert in onze oren, waarvoor dank!

Deze week zullen wij ons inzetten om de bewoners van de Langeweg een stem te geven. Daar zouden namelijk zonnepanelen geplaatst mogen worden, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Wij vertrouwen erop dat ook hier bewonersparticipatie zal resulteren in een uitkomst die het beste is voor alle inwoners van Zwijndrecht.

U kunt mailen naar fractie@zwijndrecht.christenunie-sgp.nl en wij nemen uw suggesties graag mee! Of reageer op  Facebook gemeente Zwijndrecht

Labels

« Terug