Praat met de raad

IMG_6736.JPGwoensdag 24 januari 2024 16:06

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter over de opvang van asielzoekers in het ARA hotel in de brug.

Een tijdelijk AZC in Hotel ARA maakt veel reacties los. De ChristenUnie-SGP steunt het  voornemen, tegelijk hebben we ook begrip voor de vele zorgen. Belangrijk voor ons is de opdracht: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Zeker als die naaste zich in Ter Apel in een mensonterende situatie bevindt.

Ondanks dat Zwijndrecht al sociale problematiek kent, mogen we niet wegkijken, maar moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Er komt ruimte beschikbaar voor maximaal 300 asielzoekers. Het betreffen geen luxe hotelkamers, maar wel een menswaardige opvang met stapelbedden. De locatie ligt buiten de bebouwde kom, legt geen druk op de woningmarkt en is tijdelijk (maximaal 3 jaar).

Helaas zijn er ook ervaringen met overlast en wangedrag. Goede afspraken met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zijn daarom nodig over dagbesteding, veiligheid en onderwijs.

Het is onze plicht om de medemensen die op dit moment al in Nederland zijn op een menswaardige manier op te vangen, ongeacht de afloop van hun huidige verblijf. Laten we de mensen die hier zullen arriveren behandelen als medemensen.

Je kunt reageren op onze Facebook-pagina van de gemeente Zwijndrecht, of per e-mail naar  A.van.Gemerden@zwijndrecht.nl

Labels

« Terug