Opvang Oekraïense vluchtelingen kubusgebouw

1131 Gemeentehuisdinsdag 23 januari 2024 21:10

Op 23 januari sprak de raad over de opvang van 185 Oekraïners in het kubusgebouw (IJsselmeer 30). Namens onze fractie voerde Andries van Gemerden het woord. Lees zijn bijdrage hieronder.

Voorzitter, 

Vaak zijn we tijdens algemene beschouwingen of bij andere woordvoeringen in deze raad al ingegaan op de onrust in de wereld. Door alle fracties is dat wel eens of meermaals benoemd. Woorden als ‘de wereld is op drift’ en ook ‘de wereld bloed uit duizend wonden’. Zeker de oorlog in Oekraïense zorgde ervoor dat de onrust dichtbij kwam. Oorlog op het Europese vaste land. Iedereen voelde toen aan dat we mensen uit de Oekraïne moesten opvangen. Dit is ook goed gebeurd. Onder andere is die opvang nu gerealiseerd op een boot. Maar ook worden nog steeds mensen opgevangen in gezinnen en bij Nehemia. Wij spreken vanaf deze plek en op deze manier onze grote waardering uit voor die opvangplekken en opvanghuizen. Heel hartelijk dank dat u uw huis of locatie wilt delen met mensen die dat hard nodig hadden. 

Dan hadden we de opvang op de boot. Wonen op een boot is tijdelijk een goede oplossing, maar duur en niet duurzaam. Ons wordt nu gevraagd om een budget van € 3.200.000,- beschikbaar te stellen om de huisvesting van Oekraïners in het pand IJsselmeer 30 mogelijk te maken. Het betreft het FRS-pand (de fietsenhandel) of het Groene Kruis-gebouw, zoals veel Zwijndrechters dit pand ook nog kennen. Ooit had het een maatschappelijke functie. Met de opvang van Oekraïners zou dat op een andere manier toch ook weer een maatschappelijke functie worden. 

De kosten kunnen we dekken uit de Specifieke Uitkering voor gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen van € 2.200.000,- en de nog te ontvangen aanvullende Specifieke Uitkering van € 1.000.000,-. De verbouwing van het pand is dan een goede oplossing. Dit wordt dus gedaan met geld van de rijksoverheid en in die zin niet met gemeentelijk geld. Wij mogen het geld besteden voor dit doel. Daarnaast leidt dit niet tot extra druk op de reguliere woningmarkt. Veel mensen en vooral ook jongeren zijn namelijk ook op zoek naar goede woonruimte. 

Zelf had de gemeente namelijk nooit dit kunnen betalen en op de markt kunnen brengen voor andere woningzoekenden. In het pand kunnen maximaal 180 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, waarmee de gemeente aan een groot deel van haar taakstelling voldoet. De huisvesting op deze plek is veel goedkoper dan de huidige boot. Het betreft uiteraard gemeenschapsgeld en daar wordt dan beter mee om gegaan. Tevens is het mogelijk om mogelijkheid om specifieke diensten als spreekuurruimte (sociaal werk, gemeente, huisarts), beheer en het aanbieden van scholing en recreatie mogelijk te maken. Ook kunnen mensen zelf voor hun eten zorgen en is een cateraar niet meer nodig. Dit geeft dus alles bij elkaar een betere dag-invulling en zelfregie. 

Van kenners begrepen we overigens dat opvang voor Oekraïners gratis is. Dat begrijpen we. Voorheen zagen we veel vrouwen en kinderen in de Oekraïne-opvang. Vanuit het land horen we dat dit ook steeds vaker mannen zijn. Tevens horen we dat veel van deze mensen (zowel mannen als vrouwen) ook gewoon werken. Andere werkenden in Nederland betalen ook voor hun huisvesting. Dat zou wellicht voor werkende Oekraïners ook moeten gelden, zodat opvang niet meer alleen met gemeenschapsgeld betaald hoeft te worden. Maar goed, dat is rijksbeleid en kunnen we als gemeente niks aan doen. 

Voorzitter, 

We horen ook de inwoners uit de buurt. Er klinken onder andere waarschuwingen voor overlast. Door die geluiden heen klinkt eigenlijk ook een handhavingsvraagstuk voor de reeds ervaren overlast van hangjeugd, drugsdealers en dergelijke. Met of zonder opvang is dit een aandachtspunt. We vragen dan ook nadrukkelijk aan het college om hier aandacht aan te besteden. Niet omdat we de Oekraïners niet vertrouwen, maar omdat handhaving een belangrijk item voor ons is. Omwonenden en Oekraïner’s verdienen een veilige omgeving. 

Uiteraard weten we niet wat de toekomst ons brengt. Wellicht is over een poos deze opvang niet meer in deze manier nodig. Mogelijk kan een deel van de kamers dan worden omgezet in zelfstandige appartementen, zodat andere mensen ook huisvesting geboden kan worden. 

Labels

« Terug