Nieuwe wet inburgering

Liesbethdonderdag 29 april 2021 22:26

Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Zij krijgen een inburgering op maat aan de hand van een brede intake. De gemeenten begeleiden straks ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf.

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Er komen 3 leerroutes:

• B1 route; inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Daarmee begrijpen zij teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan.

• Onderwijsroute voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma

• Zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 niet haalbaar zijn.

 

De ChristenUnie-SGP is blij met deze nieuwe wet. Hiermee wordt maatwerk geleverd aan mensen in een kwetsbare positie.

We hebben er vertrouwen in dat het college deze taak goed kan uitvoeren, maar we zullen het proces nauwlettend blijven volgen, omdat wij oog hebben voor hen die soms over het hoofd dreigen te worden gezien.

Liesbeth van Utrecht

Bron: RaadsFlits 2021, 29 april 2021

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuwe wet inburgering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.