Afval kosten moeten naar beneden maar hoe?

Reinierdonderdag 17 juni 2021 15:32

Afgelopen periode hebben we al gemeenteraad weer uitvoerig nagedacht over ons afvalbeleid. Onze rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid. Hoever staan we, wat hebben we gedaan en wat kunnen we verbeteren.

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Conclusie is dat we ver achter liggen op schema liggen. De eigen en landelijke doelstellingen om in 2020 maximaal 100 kg/inw restafval te hebben en minimaal 75% afvalscheiding te realiseren zijn niet haalbaar. In 2018 was de totale hoeveelheid restafval nog 247 kg/inw en het scheidingspercentage 54%. Tevens is er onderzoek gedaan welke mogelijkheden er zijn om een inhaalslag te maken en hoe we de kosten kunnen verlagen. Als het gaat om de kosten kan de wethouder snel actie ondernemen door het gesprek aan te gaan met HVC. Voor de langere periode gaan we kijken wat het beste is. Gaan we onze service naar beneden brengen of gaan we straks betalen per afvalzak? Eerdere berichten dat de gemeenteraad al heeft besloten tot invoering van diftar zijn iets te voorbarig. We zullen met elkaar in gesprek moeten blijven en kunnen pas instemmen met een goede en heldere uitwerking van de plannen! Kortom, hier is het laatste woord nog niet over gesproken!

Reinier van Hartingsveldt

Bron: RaadsFlits 21, 17-6-2021

Labels

« Terug

Reacties op 'Afval kosten moeten naar beneden maar hoe?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.