Overgaan tot de orde van de dag

Andrieszaterdag 21 november 2020 21:27

Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is er door veel partijen aandacht geweest voor de huidige corona-crisis. Ook namens de ChristenUnie-SGP heb ik daar aandacht voor gevraagd. Ik heb daarnaast natuurlijk aandacht gehad voor de gemeentelijke financiën. Daar gaat het uiteindelijk over in een begroting. Als afsluiting van de avond hadden we echter ook een motie opgesteld. Een motie is een verzoek of een uitspraak van de politiek.

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]
Een motie sluit altijd af met de bekende woorden “en gaat over tot de orde van de dag”. Onze motie was daarop gebaseerd. De tekst van de motie was als volgt:
De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen op 10 november 2020 spreekt uit:
• zich bewust te zijn dat dit jaar de zinsnede aan het einde van iedere motie dat de raad overgaat tot de orde van de dag, niet vanzelfsprekend voelt;
en spreekt uit zich aan te sluiten bij:
• het breed gedragen medeleven voor mensen die op welke wijze dan ook zijn geraakt door het Corona-virus,
• bij de breed gedragen waardering voor de mensen die zich op welke wijze dan ook inzetten in de strijd tegen het Corona-virus en
• bij het breed gedragen gevoel van sympathie voor de ondernemers die op welke wijze dan ook negatieve gevolgen ondervinden van (de maatregelen ter bestrijding van) het virus,
en gaat (dan toch maar) over tot de orde van de dag.
Een prachtig slotakkoord bij een bijzondere dag. We mogen en moeten ons politieke werk namelijk doen in bijzondere tijden. De gemeente is voor veel zaken verantwoordelijk, zoals onderdelen van de zorg, uitkeringen en dergelijke. In deze tijd van Corona wordt die verantwoordelijkheid gevoeld. In het slot van mijn bijdrage heb ik daarom nadrukkelijk stil gestaan bij onze afhankelijkheid van God. Ik heb aangegeven dat wij als fractie, als christenen, ons vertrouwen stellen op God en daarnaast persoonlijk hoogst verantwoordelijk zijn voor al ons doen en laten. Als fractie hebben we de raad, het college en de ambtenaren Gods Zegen toegewenst.
Andries van Gemerden
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP
Labels

« Terug

Reacties op 'Overgaan tot de orde van de dag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.