Overlijden Dr. C.R. (René) van den Berg

Rene vd Berg 2006dinsdag 23 november 2021 23:00

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Rene vd Berg 2006

Advertentie Rene

Tijdens de raadsvergadering van 23 november heeft fractievoorzitter en partijgenoot Andries van Gemerden een 'In memoriam' uitgesproken, welke hieronder integraal is opgenomen.

We zijn getroffen door het overlijden van ons oud-raadslid René van den Berg. Op 19 november is hij overleden op 71 jarige leeftijd. Hij lag op dat moment in het ziekenhuis in verband met een corona-besmetting en is daar overleden als gevolg van een longembolie. René maakte 16 jaar deel uit van de gemeenteraad. Hij was raadslid in de periode van 1998 tot 2014 en heeft daarmee 4 volle raadsperiodes meegemaakt. In die tijd heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met de onderwerpen in het sociaal domein en die het onderwijs raakten. Hij trok in dat domein ook vaak samen op met zijn collega Marius Schenkel die ons in 2019 is ontvallen.

In maart 2014, na de gemeenteraadsverkiezingen, nam René afscheid van de gemeenteraad. Deelnemen aan het openbaar bestuur hield voor René vooral in: omzien naar en zorgen voor alle mensen, in het bijzonder wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. Dat omzien naar anderen, was een belangrijk onderdeel in het leven van René, waarin hij werd gedreven door het geloof in God. Dat bleek ook uit andere activiteiten. Zo was René voorzitter van de diakenen van de gereformeerde gemeente te Zwijndrecht. Gememoreerd moet worden zijn belangrijke betekenis voor het interkerkelijke diaconaal platform. Het woord diaken of diaconie is afgeleid van het Griekse diaconia, dat ‘dienen’ betekent. Dit woord tekent René. Zo heeft René ook altijd bij zijn moeder gewoond en we herinneren René zeker als iemand die liefdevol voor zijn moeder zorgde.

René was ook een gepromoveerd historicus en hij schreef verschillende kerkhistorische publicaties. Hij was penningmeester en redactiesecretaris van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, waarvan de verzameling in Paleis Het Loo is geëxposeerd. Daarnaast was hij redacteur van Swindregt Were en had hij een actieve rol bij de Historische Vereniging Zwijndrecht. Misschien is kenmerkend wat de mystery burger schreef op 2 april 2012. Hij schreef: “Alles wat je besluit heeft niet alleen impact in de samenleving, maar ook op de toekomst. Zoals het archeologisch beleid, wat in de raad van Zwijndrecht moet worden vastgesteld. Voor de raad ligt een beleidsvoorstel en een prachtig, illustratief rapport met een inspirerende toelichting over de Zwijndrechtse geschiedenis. De raad is dan ook enthousiast. De aandacht gaat naar de ChristenUnie/SGP. Raadslid René van den Berg heeft zich duidelijk in de materie verdiept. Uitgebreid ondervraagt hij de wethouder over hoe de contacten zijn met de historische vereniging, of er gebruik is gemaakt van een grondradar en van wie vondsten eigenlijk eigendom worden. Handenwrijvend verheugt hij zich al op ontdekkingen in het bedrijventerrein De Geer. De nieuwsgierigheid van Van den Berg is aanstekelijk. Ook voor Wethouder Aaike Kamsteeg; hij staat een glunderende Van den Berg graag te woord.”

Naast zijn raadswerk en activiteiten als historicus doceerde hij Nederlands aan het Driestar College. Ook gaf hij kerkgeschiedenis voor de Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten en hij verzorgde taalles aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Tot aan zijn sterven was hij nog voorzitter van de plaatselijke afdeling van de SGP. Bij zijn afscheid ontving hij uit handen van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding voor zijn werk als raadslid en zijn andere activiteiten.

Dit sterven heeft ons allemaal wat te zeggen, zoals overigens elk sterfgeval. Het is een roepstem. Ons leven kan zomaar voorbij zijn. Dat laat het sterven van René ook zien. Onverwachts was dit het einde van zijn aardse leven. Memento Mori, gedenk te sterven. Wij willen ons medeleven uitspreken naar allen die dichtbij René stonden en nu een lege plek in hun nabijheid moeten ervaren. Wij wensen een ieder Gods troost en nabijheid toe.

Labels

« Terug

Reacties op 'Overlijden Dr. C.R. (René) van den Berg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.