Zwijndrecht excelleert

banner industrie 2012woensdag 09 februari 2022 21:54

Een nieuwe strategie voor de bedrijventerreinen en een havenvisie zijn vastgesteld. Andries van Gemerden sprak over dit onderwerp.

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

We lezen veel over het aantal banen in Zwijndrecht. Zo voorzien de bedrijventerreinen met bijna 8.800 banen voor ongeveer 43% van de werkgelegenheid in de gemeente. Zwijndrecht als plek waar het goed ondernemen is en het bedrijfsleven voldoende mogelijkheden krijgt zich (duurzaam) te ontwikkelen en te excelleren. Voorzitter, bij dat woord ‘excelleren’ moet ik elke keer terugdenken aan onze oud-collega Marius Schenkel. Op zijn geheel eigen manier nam hij ons mee in zijn verhaal bij de begrotingsbehandeling van 2015. We voeren fictief mee met een schipper die ons van alles vertelde en rondleidde door Zwijndrecht. Ik vertel het u nog een keer.

Varend in zuidoostelijke richting over de Oude Maas op het motorschip ‘Excelleranto Zwijndrecht’ kijken we voortdurend over bakboord naar de omgeving. Een uniek panorama: Heerjansdam, een schitterend buitengebied, het havengebied en de bedrijvigheid van Zwijndrecht en vervolgens de gemeente Zwijndrecht met het prachtige uitzicht op de historische stad Dordrecht. Wat mooi om te zien en wat een allure! De havens en bedrijven krijgen een enorme economische groei, dit gaat excelleren mensen! Tenminste, als we de paragraaf Economie en Arbeidsmarkt letterlijk nemen. “Mooi,” zegt de schipper na onze enthousiaste uitleg bij dit programma, “maar het is noodzakelijk dat de grote woorden uit dat programma niet alleen bij woorden blijven.

In zijn bijdrage zei hij ook nog: Ik wil wijzen op de mogelijkheid van het vervoer over water. De capaciteit is nog lang niet verbruikt! Dit zou 7x zoveel kunnen zijn.’

Voorzitter, leuk hoe dit nu alles bij elkaar komt. Een strategie voor de bedrijventerreinen en een havenvisie. Het zijn uitgebreide en duidelijk leesbare documenten. Het geeft inzicht in de bedrijventerreinen, maar geeft ook een inkijkje in de toekomstige behoefte aan (nieuwe) bedrijventerreinen en geeft perspectieven om te ontwikkelen in de gemeente en op de verschillende bedrijventerreinen. Mooi dat de strategie concludeert dat het goed gaat met het Zwijndrechtse bedrijfsleven op de bedrijventerreinen. Er is op basis van provinciale en regionale prognoses behoefte is aan nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen. Eigenlijk blijkt dat er veel meer oppervlakte nodig is voor bedrijvigheid. Dat zou wellicht moeten betekenen dat we ruimte echt opnieuw moeten inrichten of beter moeten gebruiken. Zoals het normaal is geworden om lege kantoorruimte opnieuw in te richten of om te bouwen naar woningen, zou het nu wel eens tijd kunnen zijn om ook bedrijventerreinen opnieuw te gebruiken. Want met alleen meer vierkante meters bouwoppervlak redden we onze banenambitie wellicht niet eens. Dat lukt natuurlijk alleen als we dit echt samen doen met het bedrijfsleven. Daarmee komen we bij onze belangrijke opmerking/vraag: Is dit document nu van Zwijndrecht en voor de ondernemers? Of is dit vooral ook van de ondernemers? Als u hierop enthousiast en instemmend kunt reageren, dan zullen wij enthousiast en instemmend het raadsvoorstel steunen.

Van het college kregen we te horen dat deze strategie en visie ook echt van de ondernemers is en in samenspraak zijn opgesteld. We hebben dan ook ingestemd met de stukken.

Labels

« Terug

Reacties op 'Zwijndrecht excelleert'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.