Ondergrondse goederenspoorlijn en A16 beste oplossing

A16 1dinsdag 22 februari 2022 22:14

Een ondergrondse goederenspoorlijn in combinatie met een ondertunnelde A16 biedt op lange termijn de beste oplossing voor externe veiligheid en stedelijke ontwikkeling. Dit komt als resultaat naar voren uit het verkennend onderzoek naar een robuuste integrale oplossing voor het spoorgoederenvervoer door de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Het college van B&W van Zwijndrecht deelt de resultaten met de gemeenteraad en vroeg om een besluit om de voorkeursvariant verder uit te werken.
Hieronder is de bijdrage van Andries van Gemerden opgenomen?

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Voorzitter,

Voor ons ligt het voorstel om een ondergrondse goederenspoorlijn in combinatie met de ondertunneling van de A16 als voorkeursvariant vast te stellen en samen met Dordrecht bij de provinciale- en rijksoverheid te lobbyen om dit verder uit te werken.

Wetend dat er een grote woningbouwopgave is en dat er veel oudere woningen zijn en er daarnaast ook een grote banenambitie is, moet er wat gebeuren om de leefbaarheid te vergroten, de veiligheid te verbeteren en het goederenspoor en de rijksweg uit het zicht te laten verdwijnen. Lang wordt hier al over gepraat. Enkele citaten:

 “Prioriteit voor de aanpak van de A16. Er wordt gekozen voor inzet op een structurele aanpak van deze problematiek, waarbij op termijn moet worden gedacht aan ondertunneling/overkluizing dan wel omlegging.” “Het wonen kan zich pas echt maximaal ontwikkelen als de hinderlijke en vervuilende doorsnijding van de A16 wordt opgeheven.” “In het centrum geeft dit kansen voor een goede ontwikkeling  van bijzondere woon- en centrumfuncties, belangrijk voor alle wijken van Zwijndrecht.” “Wat betreft ouderdom blijkt dat Zwijndrecht weinig vooroorlogse bebouwing heeft; de verschillende naoorlogse decennia zijn echter ruim vertegenwoordigd.” “Door veroudering zullen steeds meer woonwijken in aanmerking komen voor herstructurering, vooral de huurwoningen en gestapelde woningen.”

Voorzitter, voorgaande teksten zijn niet door ons bedacht. Sterker nog: geen enkel zittend raadslid van de ChristenUnie-SGP heeft deze teksten ooit vastgesteld. Sommigen van de aanwezigen of de kijkers zullen herkennen wat ik nu zeg. Dit heb ik namelijk ook in 2018 uitgesproken. De voorgelezen teksten kwamen uit de structuurvisie Zwijndrecht 2030, beschreven in januari 1998. Ik zei in 2018 dat er een ereschuld lag om hier serieus mee verder te werken en dit uit te werken. Wij denken dat er nu ook daadwerkelijk het één en ander gaat gebeuren. Ook toen zeiden we dat  wij het spoorzone-traject toch ook duidelijk samen zien met de ondertunneling of overkapping van de A16. Voorzitter, kijk waar we nu staan.

overhandiging

Op de foto’s is te zien dat ik in deze vergadering de structuurvisies, een boek over de A2 in Maastricht en dergelijke heb overhandigd aan de wethouder. Nu worden spoor en A16 daadwerkelijk aan elkaar gelinkt en voor onze opgave moeten we hiermee echt door. Eerder hebben we geld beschikbaar gesteld voor onderzoeken en nu ligt er een raadsvoorstel op deze onderdelen waarbij het geloof is ontstaan dat het daadwerkelijk concreet kan gaan worden. Eerst was er ongeloof over de haalbaarheid en nu staan we voor het moment om ja te zeggen tegen dit raadsvoorstel. Wat ons betreft strik er om, dikke streep eronder en volmondig akkoord.

Labels

« Terug

Reacties op 'Ondergrondse goederenspoorlijn en A16 beste oplossing'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.