Verkiezingen 2022

Gemeentehuis 2012 514donderdag 17 maart 2022 21:26

De verkiezingen zijn geweest op woensdag 16 maart. De uitslag was een teleurstelling, aangezien we een zetel hebben verloren. De ChristenUnie-SGP is in de komende periode met 4 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Zwijndrecht wordt bijna wekelijks groter door mensen die huisvesting vinden in onze gemeente. Vooral ook door mensen die hier een plek vinden vanuit Oekraïne. Europa wordt bedreigt en er zijn miljoenen mensen op de vlucht. Daarbij zijn onze lokale uitdagingen relatief. Lokaal willen we allereerst ABZ en GroenLinks feliciteren met de winst. Voor ABZ een winst van twee zetels en GroenLinks een extra zetel, waardoor zij verdubbelen. Daarnaast willen we ook het CDA niet onbenoemd laten. Het is voor hen een felicitatie waard dat ze 3 zetels hebben weten vast te houden. Gezien de verwachtingen kunnen we ons voorstellen dat die uitslag voelt als een zege.

Vervolgens hebben wij en D66 een zetel moeten inleveren. Een zetel verlies. Eerlijk is eerlijk; die hadden we niet zien aankomen. Het is gewoon een teleurstelling. Procentueel was, op het verlies van ZPP na, het verlies bij ons het kleinst. Jammer dat dit precies een zetel kost. Feit is dat onze collega’s van ABZ nu een fractie hebben die 2 ½ keer zo groot is dan de tweede partij van Zwijndrecht die wij met 4 zetels nog steeds mogen zijn. Verandert dat wat volgens ons? Getalsmatig misschien wel. Qua stemverhoudingen in de raad wellicht ook wel. Maar dat is niet wat wij willen uitdragen. Wij zijn de verkiezingen ingegaan met het thema: dienstbaar, duurzaam, duidelijk. Dat staat voor ons nog steeds als een huis. Die duidelijkheid benadrukken wij nogmaals. We hebben al verschillende keren gezegd dat we voorstander zijn van het raadsprogramma. Een raadsprogramma waarbij iedere stem telt en invloed heeft is volgens ons de beste en meest zuivere vorm van democratie. De nieuwe zetelverdeling in de raad onderschrijft die stelling.

Een democratie leeft pas echt als er betrokkenheid is. We constateren dat slechts 43% van onze inwoners is gaan stemmen. Hier is dus duidelijk werk aan de winkel. Eerder is al meerdere keren geconstateerd dat er veel ingezet moet worden op communicatie. Een ander contact met de samenleving is echt gewenst. Te denken valt aan het moment waarop raad en samenleving bij ontwikkelingen betrokken worden. Zoals vaker gezegd, moeten we meer de samenleving in. Laten we er dan bij het nieuwe raadsprogramma ook nadrukkelijk rekening mee houden dat we qua vergaderdruk onszelf niet te veel voor de voeten gaan lopen. We moeten ons de vraag stellen bij de verschillende onderwerpen wat onze betrokkenheid moet zijn. Willen we over elk onderwerp zoveel vergaderen? Welk onderwerp wel en niet? Hoe betrekken we onze inwoners bij die verschillende onderwerpen?

De betrokkenheid bij het openbaar lokaal bestuur moeten we koesteren. Bijvoorbeeld ook de mensen die betrokken zijn via de cursus politiek actief. Om het enthousiasme van de betrokken kandidaten in deze campagneperiode niet te laten wegebben en onszelf de ruimte te bieden daadwerkelijk bezig te zijn met ontmoeten, zullen we tijd moeten maken om sommige dingen te ont-moeten. Minder vergaderen door bijvoorbeeld de momenteel enthousiaste kandidaten te blijven betrekken. Wij denken dan bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid van bijvoorbeeld een extra commissielid (3 in totaal). Gezien de grootte van de fracties kan dat een welkome ondersteuning zijn.

In de afgelopen maanden is al breed draagvlak gebleken om de onderwerpen van het raadsprogramma door te ontwikkelen en verder te brengen. Op naar een krachtiger Zwijndrecht wat ons betreft. Wij hebben er vertrouwen in er weer een raadsprogramma kan worden opgesteld waar we trots op kunnen zijn. We rekenen op een breed draagvlak in de gemeenteraad en samenleving. De doorontwikkeling van ons raadsprogramma is ook het moment ook de samenleving meer te betrekken.

Als raad zijn we dan dienstbaar aan de samenleving, gaan we voor een duurzame toekomst en zijn we duidelijk naar elkaar en de samenleving. We wensen iedereen Gods zegen en veel wijsheid toe.

Labels

« Terug