Afscheid Gerjan Bossenbroek

Gerjanwoensdag 30 maart 2022 21:33

Op 29 maart werd afscheid genomen van van negen raadsleden en twee raadscommissieleden, waaronder ook ons fractielid Gerjan Bossenbroek.

De afgelopen 16 jaar heeft Gerjan laten zien dat hij zeer betrokken is bij het welzijn en welbevinden van onze inwoners én ondernemers. Hij gunt hen net zo'n waardevolle plek in ons mooie Zwijndrecht als hij met zijn gezin vond toen hij hier 45 jaar geleden naartoe verhuisde. Als burgerraadslid en vanaf maart 2014 als raadslid zette je hij zich onder meer in voor een goed ondernemersklimaat. Vanuit de visie dat het bieden van maximale kansen aan onze ondernemers de basis vormt voor een dynamische gemeenschap waar voldoende werkgelegenheid is met kansen voor iedereen. Dan gaat Zwijndrecht exceleren!

Ook ons groen, de openbare ruimte, bouwen en wonen, stadsontwikkeling en duurzame energie konden rekenen op zijn warme belangstelling. De standpunten en ideeën daarover bracht hij met verve en gedrevenheid. Een aandachtsgebied dat ook niet onvermeld mag blijven is het onderwijs. Gerjan is en blijft zeer betrokken. Als leerkracht in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de laatste jaren als leidinggevende van een detacheringsbureau binnen de vakgebieden van wis-, natuur- en scheikunde.

Zijn cijfermatige inzicht zette hij breder in dan alleen voor het onderwijs: Gerjan was bijvoorbeeld ook een gewaardeerd lid van de auditcommissie. Daarnaast was hij in de rol als voorzitter van een oriëntatieavond of een carrousel duidelijk in zijn element: vergaderingen verliepen onder zijn leiding niet alleen efficiënt, maar ook plezierig. Na vier raadsperiodes nemen wij afscheid van Gerjan. Niet omdat het raadswerk hem niet langer boeit, maar omdat Gerjan verhuist naar Rijsoord. Gerjan deed alles in het besef dat hij afhankelijk was van de hulp van God. Wij wensen Gerjan en zijn vrouw een mooie nieuwe start in Rijsoord en nog een goede tijd in goede gezondheid.

GeZw 290322-051

De raadsleden Laura Kroes (GroenLinks) en Evert Jan van de Mheen (CDA) zijn bij hun afscheid van de gemeenteraad van Zwijndrecht benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De vertrekkende fractievoorzitters kregen de Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Hein van der Loo opgespeld. 

Labels

« Terug